Pr dom 3 dowolne przestrzenne układy sił, Budownictwo, semestr 2, MECHANIKA TEORETYCZNA, sprawozdania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MECHANIKA TEORETYCZNA
PRACA DOMOWA NR 3
DOWOLNE PRZESTRZENNE UKŁADY SIŁ
W zadanym przestrzennym układzie wyznaczyć składowe reakcji w łożysku
B
, w podporze przegubowo-
nieprzesuwnej
A
oraz siłę w pręcie
CD
.
Przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości obliczeń.
Dane:
- ciężar własny płyty: G = q

pole powierzchni płyty
Numer schematu do rozwiązania, wymiary oraz wartości obciążeń przypisane są każdej osobie i
zamieszczone poniżej.
I
– oznacza ilość liter w imieniu
N
– oznacza ilość liter w nazwisku
S – oznacza nr z listy
D
c
P2
B
B
P2
P1
D
b
b
P3
P3
c
C
C
A
A
P1
a
a
D
D
c
c
P3
C
A
P3
B
P2
b
b
P1
C
P1
B
A
P2
a
a
Schem. Nr z listy
A
1 2 3 4 5 6 7
B
8 9 10 11 12 13 14
C
15 16 17 18 19 20 21
D
22 23 24 25 26 27 28
Siły
Obciążenie
P1
[kN]
10 12 10 12 18 8 10
P2
[kN]
20 15 24 10 10 7 12
P3
[kN]
20 10 12 18 8 26 30
Schem. Nr z listy
A
1 2 3 4 5 6 7
B
8 9 10 11 12 13 14
C
15 16 17 18 19 20 21
D
22 23 24 25 26 27 28
Oznaczenie:
Wymiary i ciężar płyty
a [m]
S N S I I S I
b [m]
I I I N S N N
c [m]
N S N S I I S
q [kN/m
2
]
10 8 6 8 10 12 10
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]