PR - materialy 5, Ekonomia UEK, rok3, sem5, pr

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Public relationsPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaMateriały pomocnicze 5WEWNĘTRZNEPUBLIC RELATIONSPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaGłówny celwewnętrznych public relationsKształtowanie zrozumienia i zaufaniadla polityki firmy i decyzjiprzełożonych oraz wyjaśnianie rolipracowników w procesie realizowaniamisji i celów przedsiębiorstwaPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaSzczegółowe celewewnętrznych public relations1.Budowanie lojalności personeluwzględem pracodawcyi współpracowników.2.Motywowanie do wypełniania zadańi aktywnego uczestnictwaw przedsięwzięciach podejmowanychprzez firmę.Public relationsPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaMateriały pomocnicze 5Szczegółowe celewewnętrznych public relations3.Zwalczanie negatywnych opinii i nastawieniado określonych przedsięwzięć w firmie.4.Informowanie o zmianach w oczekiwaniachgrup społecznych wobec sposobufunkcjonowania firmy.5.Zdobywanie poparcia dla wprowadzaniazmian w firmie.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPracownik poinformowanyodczuwa większą motywację do pracyi mniejszą potrzebę zmiany pracodawcypracuje bardziej efektywnie i skuteczniejest najlepszym rzecznikiem swojegoprzedsiębiorstwaPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaSystem komunikacji wewnętrznejjest inwestycją długoterminowąmoże być wprowadzany tylko przywsparciu i współpracy kierownictwama duże znaczenie przy wprowadzaniuzmian i zarządzaniu sytuacją kryzysowąPublic relationsMateriały pomocnicze 5PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaBadanie komunikacji wewnętrznej w335przedsiębiorstwach z Kanady i USA przeprowadzonew latach 2005-2006 przez firmę Watson-WyattSkuteczna komunikacja wewnętrzna jestpodstawą dobrych wyników finansowychFirmy, które skutecznie komunikują sięz pracownikami, mają mniejszy problemz ich odchodzeniemFirmy z dobrym systemem komunikacjiwewnętrznej mają o 20% wyższą wartośćrynkową niż pozostałe przedsiębiorstwaPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka Żbikowska5 zasad systemukomunikacji wewnętrznej1.Szacunek2.Uczciwa ocena3.Uznanie4.Udzielanie głosu5.ZachęcaniaPUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaCechy dobrego systemukomunikacji wewnętrznejMożliwość wyrażania odmiennych opinii.Bliskość kadry najwyższego szczebla.Pierwszeństwo dla komunikacjiwewnętrznej.Klarowność wypowiedzi.Przyjazny ton.Poczucie humoru.Public relationsMateriały pomocnicze 5PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaKomunikacja nieformalna– plotki i pogłoskiPlotek nie da się uniknąć, ale należyograniczać ich rolę.Najskuteczniejszą metodą eliminowaniaplotek jest stworzenie dobrej siecikomunikacyjnej – pełnego dostępu doinformacji.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaNajczęstsze bariery sprawnej komunikacji1.Lekceważenie znaczenia komunikacji.2.Zahamowania osobiste.3.Myślenie w kategoriach statusu: kto mainformacje – ma władzę.4.Rywalizacja.5.Brak określonych umiejętności.6.Niespójność komunikacyjna.7.Zły system informacyjny.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPodstawowe instrumentykomunikacji wewnętrznej1.Zebrania i spotkania – rozmowy bezpośrednie.2.Godziny konsultacji zarządu.3.Nieformalne wizyty składane przezkierownictwo pracownikom w miejscu pracy.4.Tablice informacyjne.5.Gazety pracownicze.Public relationsMateriały pomocnicze 5PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaPodstawowe instrumentykomunikacji wewnętrznej6.Skrzynki na pomysły.7.Mąż zaufania.8.Radiowęzeł i telewizja zakładowa.9.Intranet i poczta elektroniczna.10.Wydawnictwa ukazujące się nieregularnie.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaInne narzędziawewnętrznych public relations1.Imprezy integracyjne.2.Imprezy rodzinne.3.Szkolenia i treningi.4.Dbałość o kondycję fizyczną.5.Celebrowanie świąt.PUBLIC RELATIONSdr Agnieszka ŻbikowskaSystem komunikacji wewnętrznej- podsumowanie•mów zawsze prawdę•mów prosto i zrozumiale•pracownik musi dowiedzieć się wcześniej niż prasa•staraj się o komunikację dwustronną•im lepiej znasz firmę, tym lepsza będziekomunikacja•proste narzędzia działają równie skutecznie coskomplikowane•efekty nigdy nie są natychmiastowe, potrzeba czasuKomunikacja Wewnętrzna, www.firstpr.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]