Prac IMMUNOLOGII TRANSPLANTACYJNEJ II r WL, 3 rok, immunologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Pracownia immunologii
transplantacyjnej
Historia transplantologii

1902 Alexis Carrel opracowuje metodę szycia naczyń

1902 Albert – autoprzeszczep nerki u psa

1905 przeszczep rogówki

1918 wprowadzenie transfuzji krwi

1954 Murray i Hume w Bostonie, przeszczepiają nerkę od
bliźniaka

1962 Hamberger i Terasaki typowanie tkankowe

1963 Pierwszy przeszczep wątroby w Denver, USA

1966 Kussmeyer i Nielson, crossmatch

1967 Christiaan Barnard przeszczepia serce

1969 Pierwszy przesczep serce wykonany w Polsce – Jan Moll

1970 powszechne wprowadzenie typowania antygenów HLA

1978 Cyklosporyna I faza badań klinicznych, typowanie
HLA-DR

1993 Mykofenolat mofetilu
Rodzaje przeszczepów

Autologiczny
–w obrębie tej samej osoby

Allogeniczn
y –pomiędzy dwiema osobami
różnymi genetycznie, ale w obrębie tego
samego gatunku

Izogeniczny (Syngeniczny
) –pomiędzy
osobami o takim samym genomie

Ksenogeniczny
–pomiędzy gatunkami
Rodzaje przeszczepów – c.d.

Ortotopowy – w to samo miejsce

Heterotopowy w inne miejsce
Przeszczepy od zmarłych
Serce/Płuca
Zastawki serca
Nerki
Wątroba
Rogówka
Trzustka
Jelito cienkie
Kości
Skóra
[ Pobierz całość w formacie PDF ]