Praca biurowa - podręcznik e-book, Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Praca biurowa - podręcznik Jak ściągnąć Praca biurowa - podręcznik? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.Podręcznik opracowano na podstawie programu bloku tematycznego "Praca biurowa", ujętego w dokumentacji programowej MENiS dla liceumprofilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny (nr dopuszczenia LP-EA/MENiS/2002.04.30). Podręcznik obejmuje treści programowe modułów:Obsługa klawiatury, Zasady korespondencji, Profesjonalny pracownik w biurze i Organizacja pracy w sekretariacie. W podręczniku opisana jest m.in.budowa komputera, praca z edytorem tekstu Microsoft Word oraz zasady korespondencji biurowej. W module Profesjonalny pracownik w biurzeprzedstawiono m.in.: niezbędne cechy pracownika biurowego, informacje na temat profesjonalnej obsługi klienta i savoir-vivre'u w relacjachmiędzyludzkich, a także zasady działania, wykorzystania i obsługi środków łączności. Omówiono także techniczne środki wspomagające pracębiurową. Treścią modułu Organizacja pracy w sekretariacie są: struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, przepisy bhp w pracy biurowej, zadaniasekretariatów, zasady obiegu korespondencji i archiwizacja akt, współpraca sekretarki z szefem, organizowanie pracy szefa, przyjmowanieinteresantów, organizowanie zebrań, obsługa poczty elektronicznej oraz inne prace wykonywane w sekretariacie. Informacjom teoretycznymtowarzyszy wiele ćwiczeń dla uczniów. Treść podręcznika wzbogacają rysunki, schematy, wzory pism POBIERZ Praca biurowa - podręcznik TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]