Praca dyplomowa - Medycyna - Kręgosłup, PRACA MAGISTERSKA INŻYNIERSKA DYPLOMOWA !!! PRACE !!!!!!

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRACA DYPLOMOWA
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP...........................................................................................................................3
2. BUDOWA KRĘGOSŁUPA ..........................................................................................4
3. WADY POSTAWY .....................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.1. ANALIZA BŁĘDÓW W POSTAWIE l ICH SKUTKÓW
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.2. PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ..............................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA .............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.1. ETIOLOGIA I KLASYFIKACJA .....................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.2. PATOGENEZA I PATOMECHANIKA ...........................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.3. KOMPENSACJA .............................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5. WRODZONE WADY KRĘGOSŁUPA KLATKI PIERSIOWEJ I SZYI ....
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
6. EPIDEMIOLOGIA URAZÓW ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA .
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
6.1. DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA ..........
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
6.1.1. Wstępne rozpoznanie charakteru uszkodzenia kręgosłupa ........
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1.2. Rozpoznanie radiologiczne uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa ....
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
6.1.3. Przyczyna a mechanizm urazu odcinka szyjnego kręgosłupa ....
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1.4. Mechanizm zgięciowy urazu ...................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1.5. Wyprostny mechanizm urazu ..................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1.6. Kompresyjny (zgnieceniowy) mechanizm urazu ......................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7. PORAŻENIA l NIEDOWŁADY W PRZEBIEGU CHORÓB KRĘGOSŁUPA l
RDZENIA KRĘGOWEGO ...............................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.1. PORAŻENIA PO URAZACH KRĘGOSŁUPA POWIKŁANYCH USZKODZENIAMI
RDZENIA KRĘGOWEGO .........................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.1.1. Rodzaje uszkodzeń rdzenia kręgowego ....................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.1.2. Zasady leczenia świeżych urazów rdzenia kręgowego ..............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
8. MECHANIZMY OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA .........
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
9. PRZECIĄŻENIA KRĘGOSŁUPA .............................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10. LECZENIE USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA .............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.1. ZASADY KWALIFIKOWANIA CHOREGO DO ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU
LECZENIA .................................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.2. LECZENIE ZACHOWAWCZE ....................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.2.1. Formy unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa ..............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.2.2. Możliwości korekcji nieprawidłowego ukształtowania odcinka szyjnego kręgosłupa ......
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
10.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRZEWLEKLE CHORYM PO URAZIE RDZENIA W
ODCINKU SZYJNYM ...............................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.4. USPRAWNIANIE W WADACH POSTAWY ..............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.4.1. Rola ćwiczeń w leczeniu wad postawy ....................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.4.2. Zasady usprawniania w wadach postawy .................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.5. USPRAWNIANIE W BOCZNYCH SKRZYWIENIACH KRĘGOSŁUPA .........
Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki.
10.5.1. Znaczenie gimnastyki w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa ..........
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
10.5.2. Usprawnianie w czynnościowych bocznych skrzywieniach kręgosłupa ...
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
10.5.3. Usprawnianie w idiopatycznych bocznych skrzywieniach kręgosłupa .....
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
10.5.4. Usprawnianie po zabiegu operacyjnym ....................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.6. USPRAWNIANIE CHORYCH PO URAZACH KRĘGOSŁUPA Z USZKODZENIEM
RDZENIA KRĘGOWEGO .........................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.7. ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE
RDZENIA KRĘGOWEGO .........................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.7.1. Zasady postępowania farmakologicznego ................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.7.2. Postępowanie pielęgnacyjne ....................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.7.3. Wczesna rehabilitacja pourazowa ............................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.8. LECZENIE OPERACYJNE ..........................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.8.1. Uszkodzenia górnych segmentów odcinka szyjnego kręgosłupa ..............
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
10.8.1.1. Tylny dostęp operacyjny......................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.8.1.2. Przedni dostęp operacyjny ........................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.8.2. Uszkodzenia środkowej i dolnej części odcinka szyjnego kręgosłupa ......
Błąd! Nie zdefiniowano
zakładki.
10.8.2.1. Tylny dostęp operacyjny......................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.8.2.2. Przedni (boczno-przedni) dostęp operacyjny ......................................................................... 40
10.8.3. Próby wykorzystania bezpośredniej stymulacji rdzenia kręgowego w leczeniu jego urazowych
uszkodzeń ..............................................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11. WYNIKI LECZENIA USZKODZEŃ CZĘŚCI SZYJNEJ RDZENIA
KRĘGOWEGO ..................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12. PÓŹNE NASTĘPSTWA URAZU ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA.....
Błąd!
Nie zdefiniowano zakładki.
12.1. ZESPOŁY BÓLOWE .........................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.2. ZMIANY ZWYRODNIENIOWE KRĘGOSŁUPA .............
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
13. PROBLEMY ŻYCIOWE CHORYCH PO URAZIE ODCINKA SZYJNEGO
RDZENIA ...........................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14. ŚRODKI TECHNICZNE DO OPERACYJNEGO LECZENIA USZKODZEŃ
KRĘGOSŁUPA ..................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14.1. IMPLANTATY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM
...................................................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14.2. IMPLANTATY DO OPERACYJNEGO LECZENIA ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA W
ODCINKU LĘDŹWIOWYM ......................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14.3. IMPLANTATY DO OPERACYJNEGO LECZENIA URAZÓW KRĘGOSŁUPA W
ODCINKU SZYJNYM ...............................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
14.4. RÓŻNE SYSTEMY STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA .......
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
15. WNIOSKI ....................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
LITERATURA ...................................................................
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
1.
WSTĘP
Dziś wymagamy od naszego kręgosłupa, aby przystosował się do pracy w pozycji
siedzącej. Już od najmłodszych lat wykorzystujemy kręgosłup w tej pozycji. W szkołach
program jest tak opracowany, że uczniowie spędzają w ławkach kilka godzin dziennie.
Krzesła w szkolnych ławkach nie są przygotowane dla konkretnych uczniów i dlatego na
standardowym krześle siedzą uczniowie o wzroście 130 cm i 170 cm co nie pozostaje bez
wpływu na ukształtowanie postawy. Następnym etapem siedzącym w życiu człowieka jest
odrabianie lekcji w domu, zapominając o sporcie, który tak doskonale kształtuje postawę.
Dalszy tryb siedzący wymusza na nas studiowanie, a potem często praca. Nawet praca
fizyczna jest też często prowadzona z krzywdą dla kręgosłupa. I praktycznie zawsze to
lekceważymy.
Mówiąc o kręgosłupie często ograniczamy nasze wyobrażenie na jego temat do kręgów
i krążków międzykręgowych. Ale z punktu widzenia biomechaniki nie jest on narządem
niezależnym od innych układów. Jego praca związana jest z budową oraz współpracą
wiązadeł i mięśni bezpośrednio związanych z kręgosłupem i pośrednio współpracujących z
kręgosłupem (prosty brzucha, skośny zewnętrzny brzucha, poprzeczny brzucha,
czworoboczny lędźwi). Dodatkowo wspomaga kręgosłup jest ciśnienie brzuszne. Jama
brzuszna wypełniona jest płynami i powietrzem, natomiast jama klatki piersiowej jest
wypełniona powietrzem. Siła mięśni powoduje powstanie w obu komorach ciśnienie które
wspomaga do przenoszenia części obciążeń, odciążając i wspomagając w ten sposób
kręgosłup. Podnosząc jakiś ciężar rękami zmuszamy do wspomagania kręgosłupa przez
mięśnie pasa barkowego, a w szczególności mięsień czworoboczny i miednicę. Im większy
ciężar się podnosi tym większe jest działanie mięśni tułowia, piersi i brzucha. Występuje też
zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej i piersiowej. Jednakże główne obciążenia w
kręgosłupie przenosi krążek międzykręgowy w szczególności pierścień włóknisty. Wyrostki
stawowe przenoszą tylko około 20% obciążeń i włączają się w proces przenoszenia obciążeń
dopiero gdy siły są większe niż 2000N (teoria wg Hirsch i Nachemson).
Kręgosłup jest bardzo skomplikowanym narządem nie dającym się w łatwy sposób
obliczyć wzorami matematycznymi. Jak wiemy budowa kręgu jest nieciągła i składa się z
kości zbitej i części korowej. Między nimi nie występuje wyraźna granica, co uniemożliwia
zapisanie jej w postaci matematycznej. Dodatkowo między kręgami występują krążki
międzykręgowe, przy których występują podobne problemy. Aby zapisać rzeczywisty model
kręgosłupa musielibyśmy dodać także do naszych obliczeń wszystkie mięśnie, a właściwie
siły przez nie wywoływane. Dlatego też jest to tak skomplikowany narząd, który przy
dzisiejszej technice obliczeniowej jeszcze sprawia nam kłopoty i nie daje się w sposób
rzeczywisty wyliczyć. Mimo to stosuje się przybliżone metody wyliczeń. Polegają one na
pewnym uproszczeniu całości obliczeń. Jedną z takich metod zaproponował Stotte. Zastąpił
on siły rzeczywiste teoretycznymi siłami skupionymi w celu statycznego wyznaczenia reakcji
w krążku pomiędzy L5-S1.
Najnowszą techniką wyznaczania sił występujących w kręgosłupie jest komputerowa
metoda elementów skończonych. Jest to metoda oddająca najbardziej przybliżony stan
naprężeń i odkształceń w kręgosłupie (i innych narządach). Możliwa jest dzięki powstaniu
nowych i bardzo szybkich komputerów.
Kręgosłup stanowi najbardziej pierwotny i istotny składnik układu kostnego
kręgowców. U człowieka spełnia trzy podstawowe funkcje: ochrony rdzenia kręgowego,
narządu ruchu, narządu podpory ciała. Kręgosłup, przez swą złożoną i specyficzną budowę,
jedynie pierwsze zadanie spełnia właściwie, jako narząd ruchu i podpora ciała, ma natomiast
znacznie gorsze warunki biomechaniczne do pełnienia tych funkcji. Budowa kręgosłupa
przypomina kolumnę zbudowaną z poszczególnych kręgów, ustawionych jeden na drugim.
Znajomość anatomii kolumny kręgosłupa jest jednym z niezbędnych warunków zarówno do
zrozumienia jego biomechaniki, jak również oceny zdolności do przenoszenia obciążeń. Ze
względów biomechanicznych istotne znaczenie w pracy kręgosłupa mają jego wygięcia w
płaszczyźnie strzałkowej. Mają one istotne znaczenie w przenoszeniu obciążeń, a co z tym się
wiąże, w ogólnej wytrzymałości struktur kręgosłupa oraz amortyzacji obciążeń
dynamicznych. W części szyjnej i lędźwiowej krzywizny wygięć kręgosłupa są zwrócone ku
przodowi (lordoza), w części piersiowej i krzyżowej ku tyłowi (kifoza). Zmiany w
ukształtowaniu tych wygięć kręgosłupa wpływają na kształtowanie się postawy człowieka i
jednocześnie mają wpływ na zaburzenia zdolności kręgosłupa do przenoszenia obciążeń.
Wygięcia kręgosłupa mają duże znaczenie w ruchach skrętnych, ulegając w trakcie ich
wykonywania częściowemu zniwelowaniu, spełniają również funkcje amortyzatora, łagodząc
wszelkie nagłe dynamiczne uderzenia pochodzące z zewnątrz. Swobodna pozycja stojąca, w
której następuje wzrost lordozy, jest uważana za najbardziej ekonomiczną, ze względu na
minimalną aktywność mięśni i znikomy wydatek energetyczny
Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.
.
Ruch kręgosłupa odbywa się w trzech płaszczyznach:
l. Strzałkowej - zginanie i prostowanie w zakresie zależnym od części kręgosłupa.
Wyrostki stawowe wykonują ruch poślizgowy, trzon zaś przesuwa się po osi, którą stanowi
krążek międzykręgowy. Jądro miażdżyste przemieszcza się do przodu lub do tyłu, napierając
na pierścień włóknisty.
2. Czołowej - zginanie boczne o całkowitym zakresie ok. 60°. Największy udział w tym
ruchu mają trzeci i czwarty kręg lędźwiowy.
3. Poziomej - ruchy skrętne dookoła osi pionowej. Są one najmniej poznane.
Przypuszcza się, że umożliwiają je krzywizny kręgosłupa oraz podatność krążków między-
kręgowych, które, zmieniając warunki przestrzenne, powodują unoszenie kręgów w stosunku
do siebie i ich obrót.
Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa odgrywają więzadła i mięśnie. Jeśli chodzi o
zginanie, to stabilizują kręgosłup więzadła żółte, między kolcowe, nadkolcowe oraz
międzypoprzeczne, a także tylna część pierścienia włóknistego. Prostowanie ograniczone jest
przez więzadło podłużne przednie i przednią część pierścienia włóknistego, a także wyrostki
stawowe
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
.
Ruchy boczne ograniczają: więzadła podłużne, boczne części pierścienia włóknistego,
więzadła żółte, międzypoprzeczne i torebki stawowe
Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.
.
Ruchy obrotowe ograniczają pierścień włóknisty oraz torebki stawów
międzykręgowych. Ruch zginania i prostowania zależy od stosunku wysokości krążka do
średnicy trzonu. Ruchy boczne są określone ukształtowaniami płaszczyzny stawów
międzykręgowych oraz stosunkami geometrycznymi krążka i trzonu. Ruchy obrotowe zależą
od tzw.
kołowości
przekroju poprzecznego płaszczyzny stawów międzykręgowych oraz
pochylenia powierzchni stawowych w stosunku do pionu. Zasadniczy ruch kręgosłupa
występuje w tym samym kierunku co działające obciążenie
Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.
.
2.
BUDOWA KRĘGOSŁUPA
Kręgosłup
(columna
vertebralis) składa się z kości, zwanych kręgami (vertebrae). Kręgi
łącząc się ze sobą tworzą elastyczny słup będący osią tułowia. Górny koniec kręgosłupa
podpiera czaszkę, dolny łączy się z kośćmi miednicy. Wewnątrz kręgosłupa leży rdzeń
kręgowy(rys. 1)
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
.
Kręgosłup składa się z 33-34 kręgów i dzieli się na pięć odcinków (tab. 1).
Tabela 1
Odcinki kręgosłupa
Odcinek
Liczba kręgów
7
12
5
5
4-5
Typowy kręg składa się z trzonu, łuku oraz siedmiu wyrostków. Masywnie zbudowany trzon
kręgu zwrócony jest ku przodowi. Do jego tylnej powierzchni przylega łuk, który zamyka od
tyłu otwór kręgowy, będący odcinkiem kanału kręgowego. Z łukiem łączą się dwie pary
wyrostków stawowych służących do połączenia z sąsiednimi kręgami i stąd znajdują się na
nich powierzchnie stawowe. Symetrycznie położone wyrostki poprzeczne służą między
innymi jako miejsce przyczepów mięśni. Wyrostek kolczysty przymocowuje się na tylnej
części łuku i tworzy mocną dźwignię dla mięśni. Kształt kręgów zmienia się w zależności od
odcinka kręgosłupa, z którego pochodzą
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
.
Szyjny
Piersiowy
Lędźwiowy
Krzyżowy
Guziczny
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]