Praca klasowa IV Ulamki dziesietne1, KLASA IV, KL.4 MATEMATYKA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Imi i nazwisko ...........................................................................................
Praca klasowa kl IV - Uamki dziesitne, jednostki
Grupa A
Zadanie 1
Uzupenij:
115 m =
km
7 dm 8 cm =
dm
81 g =
kg
2 dag =
g
Zadanie 2
Dane s uamki: 1,8; 5, 01; 2,37; 1,15; 4,96; 1,5 Zapisz uamki od najwikszego.
Napisz sownie:
Uamek najwikszy to .......................................................................................................................................
Uamek najmniejszy to .....................................................................................................................................
Zadanie 3
Na stole ley drut o dugoci 8,5 m. Na ogrodzenie potrzeba domu trzeba 100 razy wicej drutu, a na ramk do obrazka 10 razy mniej.
Ile drutu trzeba na ogrodzenie, a ile na ramk?
Zadanie 4
Marcin robi zakupy z sklepie. Kupi 35 dag twarogu, 1 kg mki, 70 dag kiszonej kapusty i 1 kg 450 g cebuli. Ile wayy jego zakupy?
Zadanie 5
Ja kupi buk za 1 z 5 gr i czekolad za 2,3 z.
a) ile zapaci Ja za zakupy?
b) Ile reszty otrzyma Ja dajc banknot 10 z?
Zadanie 6
Tata Joli potrzebowa 153 cm listewki. W domu bya listewka o dugoci 2, 02 m. Czy tata móg wykorzysta t listewk? O ile
metrów listewka bya za duga lub za krótka?
Zadanie 7* - dla chtnych
Trzy kawaki materiau maj razem 120m. Pierwszy kawaek ma 46,75 m, a drugi ma o 4,25 m wicej ni trzeci. Jaka jest dugo
trzeciego kawaka materiau?
Imi i nazwisko ...........................................................................................
Praca klasowa kl IV - Uamki dziesitne
Grupa B
Zadanie 1
Uzupenij:
152 m =
km
5 dm 7 cm =
dm
3 dag =
g
23 g =
kg
Zadanie 2
Dane s uamki: 3,52; 5,01; 1,3; 3,42; 2,96; 3,7 Zapisz uamki od najmniejszego.
Napisz sownie:
Uamek najwikszy to .......................................................................................................................................
Uamek najmniejszy to .....................................................................................................................................
Zadanie 3
Na stole ley wstka o dugoci 7,5 m. Na obwizanie prezentu potrzeba 10 razy mniej wstki, a na obwizanie budynku 100 razy
wicej. Ile wstki potrzeba na prezent, a ile na budynek?
Zadanie 4
Ola robia zakupy w sklepie. Kupia 45 dag ótego sera, 1 kg cukru, 60 dag marchewki i 1 kg 350 g jabek. Ile wayy jej zakupy?
Zadanie 5
Ola kupia czekolad za 2,4 z i buk za 1 z 5 gr.
a) Ile zapacia Ola za zakupy?
b) Ile reszty otrzymaa dajc banknot 10 z?
Zadanie 6
Mama Adasia potrzebowaa 283 cm materiau na sukienk. Kupia 3,03 m materiau. Czy moe z niego uszy sukienk? Ile metrów
materiau zostanie lub zabraknie?
Zadanie 7* - dla chtnych
Trzy kawaki materiau maj razem 120m. Pierwszy kawaek ma 46,75 m, a drugi ma o 4,25 m wicej ni trzeci. Jaka jest dugo
trzeciego kawaka materiau?
[ Pobierz całość w formacie PDF ]