praca socjalna jako edukacja ku zmianie, pomoc społeczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->03pod redakcjąMarii MendelBohdana Skrzypczakajako edukacjaPraca socjalnaku zmianieOd edukacji do politykiPraca socjalna jakoedukacja ku zmianieOd edukacjido politykiWarszawa 201303Słowo od redaktorów. Praca socjalna jako zmienianierzeczywistości przez edukacjęMaria Mendel, Bohdan Skrzypczak...............................................................................................................................7Edukacyjny wymiar pracy socjalnej................................................11Edukacyjny charakter pracy socjalnej – badaniei działanieBarbara Smolińska-Theiss...................................................................................................................................................................................................................13Edukacyjne konfrontacje rzeczywistościw pracy socjalnej – asystenci rodzin wobec poczuciawłasnych kompetencjiMałgorzata Szpunar..............................................................................................................................................................25Wymiary edukacji instytucji pomocy społecznej i ideauczącej się organizacjiJarosław Józefczyk............................................................................................................................................................45Krytyczność jako refleksja o własnej praktyce– o edukacyjnym współdziałaniupracowników socjalnychMarcin Boryczko....................................................................................................................................................63Polityczność pracy socjalnejKarolina Starego.........................................................................................7981Wymiary polityczności pracy socjalnejO użyteczności radykalnej pedagogikidla pracy socjalnejPiotr Stańczyk..............................................................................................................................................................................................................................................................101 [ Pobierz całość w formacie PDF ]