praca z klientem doroslym, doradca zawodowy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ABC
Doradcy
Praca z klientem dorosłym
MAGDALENA MROZEK
zawodowego
Magdalena Mrozek
Praca
z klientem dorosłym
Warszawa, 2009
Ilustracje: Malwina Wieczorek-Brade
Projekt grai czny okładki: Pracownia C&C Sp. z o.o.
© Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ISBN 978-83-88780-87-5
Publikacja wydana ze środków projektu Eurodoradztwo Polska, przy i nansowym
wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe ży-
cie”. Instytucja ta nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykorzystanie informa-
cji zawartych w publikacji.
Druk: Drukarnia Nr 1. 02-521 Warszawa, Rakowiecka 37, tel. (0-22) 640-81-77,
fax 849-94-97.
 WPROWADZENIE
.................................................................................................................................................................................
5
CZĘŚĆ I
ROZWÓJ ZAWODOWY W KONTEKŚCIE CAŁEGO ŻYCIA
.............................
7
1 Fazy rozwoju kariery i zmieniające się potrzeby wobec poradnictwa
zawodowego
....................................................................................................................................................................................................
7
2. Postawa wobec zmiany
.................................................................................................................................................................
12
2.1. Poczucie wpływu na własne życie
................................................................................................................
13
2.2. Sposób myślenia sprzyjający zmianom
..............................................................................................
15
3. Cechy i umiejętności ułatwiające podejmowanie decyzji
.......................................................
18
CZĘŚĆ II
PODEJMOWANIE DECYZJI ZAWODOWYCH
..............................................................................
21
4. Co warto wiedzieć o sobie?
..................................................................................................................................................
22
4.1. Co jest dla mnie ważne w pracy?
...................................................................................................................
22
4.2. Jakie mam zainteresowania?
...................................................................................................................................
24
4.3. Jakie posiadam umiejętności?
.............................................................................................................................
30
5. Jak uzyskiwać informacje o rynku pracy?
.......................................................................................................
32
6. Skąd czerpać pomysły na pracę?
...................................................................................................................................
34
7. W jaki sposób formułować cele zawodowe?
...............................................................................................
36
7.1. Ocenianie pomysłów
.........................................................................................................................................................
36
7.2. Cele krótko, średnio i długoterminowe
..............................................................................................
38
7.3. Jaki powinien być cel?
.....................................................................................................................................................
40
7.4. Analiza celu
......................................................................................................................................................................................
41
8. Jakie działania doprowadzą do realizacji celu?
.......................................................................................
42
CZĘŚĆ III
PORADNICTWO ZAWODOWE
.............................................................................................................................
45
9. Relacja między doradcą a klientem
.......................................................................................................................
45
9.1. W jaki sposób prowadzić rozmowę?
....................................................................................................
45
9.2. Jaka relacja sprzyja zmianom?
.......................................................................................................................
49
10. Specyi ka pracy z osobami dorosłymi
..............................................................................................................
50
11. Formy poradnictwa zawodowego
.............................................................................................................................
55
11.1. Poradnictwo indywidualne
...............................................................................................................................
55
11.2. Poradnictwo grupowe
..............................................................................................................................................
58
12. Zbiory informacji zawodowych oraz innych informacji przydatnych w
pracy z osobami dorosłymi
...............................................................................................................................................
60
Spis tabel
....................................................................................................................................................................................................................
62
Bibliograi a
..............................................................................................................................................................................................................
63
3
WPROWADZENIE
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]