praca z rodziną, STUDIA -PRYWATNE, Różności

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->WOSTEŃZDZO IECIŃIAORTEENAZIODRPRAEwa DybowskaTeoriasystemowejpracyz rodzinąREGIONALNYOŚRODEK POLITYKISPOŁECZNEJW KRAKOWIEKraków 2012Ewa DybowskaTeoria sysTemowejpracy z rodzinąTEORIA SYSTEMOWEJ PRACY Z RODZINĄPublikacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie30-070 Kraków, ul. Piastowska 32Tel.: 12 422 06 36; fax 12 422 06 36 wew. 44e- mail: biuro@rops.krakow.plwww.rops.krakow.plBiuro Projektu „Szkolenie I doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowieul. Lea 112, 30-133 KrakówTel. (12) 639-14 40e-mail: szkoleniapokl@rops.krakow.plAutor: Ewa DybowskaZespół redakcyjny:Wioletta Wilimska – redaktor naczelnyRafał BarańskiJoanna BurkiewiczAgnieszka Gajda-GóreckaSkład:OLISON’S PROJECTe-mail: biuro@olisons.plwww.olisons.plISBN 978-83-60242-66-7Wydawnictwo współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego oraz ze środków budżetu państwa.spis TreściWprowadzenie........................................................................................................................................................4Rodzina prawidłowa...............................................................................................................................................4Rodzina dysfunkcyjna .............................................................................................................................................5Systemowe ujęcie rodziny ...................................................................................................................................... 7Systemy rodzinne według Davida Fielda ..............................................................................................................7Rodzina prawidłowa (rodzina związków, rodzina relacji) ............................................................................8Rodzina władzy ...........................................................................................................................................8Rodzina nadopiekuńcza ..............................................................................................................................9Rodzina chaotyczna.....................................................................................................................................9Rodzina uwikłana ......................................................................................................................................10Cykl życia rodzinnego..........................................................................................................................................11I faza okres narzeczeństwa (randkowanie) .................................................................................................11II faza wczesny okres małżeństwa..............................................................................................................11III faza narodziny dziecka............................................................................................................................11IV faza średnia faza małżeńska...................................................................................................................11V faza rodzice oddaleni od dzieci („puste gniazdo”).................................................................................. 12VI faza emerytura i starość ........................................................................................................................ 12Granice systemu rodzinnego ...................................................................................................................................... 12Kolejność urodzeń dzieci w rodzinie ...........................................................................................................................13Funkcje rodziny .....................................................................................................................................................14Klimat życia rodzinnego ....................................................................................................................................... 15Kultura duchowa rodziny ...................................................................................................................................15Kultura materialna rodziny .................................................................................................................................16Kultura pedagogiczna rodziców.........................................................................................................................16Atmosfera życia rodzinnego ...............................................................................................................................16Więzi w rodzinie................................................................................................................................................. 17Mity rodzinne .....................................................................................................................................................18Wychowanie w rodzinie .......................................................................................................................................19Postawy wychowawcze rodziców .....................................................................................................................19Style wychowania w rodzinie............................................................................................................................. 21Diagnoza rodziny ..................................................................................................................................................22Czynniki opisujące rodzinę .................................................................................................................................23Zasady diagnozy rodziny ....................................................................................................................................23Genogram – zebranie informacji o rodzinie .......................................................................................................24Schemat diagnozy środowiska rodzinnego ........................................................................................................28Podsumowanie .....................................................................................................................................................29Bibliografia – wybrane pozycje dotyczące rodziny .............................................................................................293 [ Pobierz całość w formacie PDF ]