Praca zbiorowa - Hévíz. Miniprzewodnik -, nowości

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautory-
zowane rozpowszechnianie całości lub
fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkol-
wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie
kopii metodą kserograiczną, fotograiczną,
a także kopiowanie książki na nośniku il-
mowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są
zastrzeżonymi znakami irmowymi bądź to-
warowymi ich właścicieli.
Praca zbiorowa. Lista autorów dostępna na
stronie
Autorzy oraz Wydawnictwo HELION
dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i
rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzys-
tanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autors-
kich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej
zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
.
3/5
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzys-
tania informacji zawartych w książce.
Do przygotowania niniejszej publikacji
wykorzystano:
• OpenStreetMap - użytkownicy
• Treści, zdjęcia i dane zamieszc-
zone na stronie
Wydawnictwo HELION S.A.
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail:
WWW:
(księgarnia inter-
netowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod
adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi,
spostrzeżenia, recenzję.
 4/5
ISBN: ePub 978-83-7853-224-8
ISBN: Mobi 978-83-7853-225-5
Copyright © Bezdroża 2012
»
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]