Prace montażowe przy nadwoziu – na zewnątrz [06.00], Volkswagen Golf IV Instrukcje napraw

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Serwis
Instrukcja napraw
Golf 1998
2
, Bora 1999
2
Zeszyt
Prace montażowe przy nadwoziu
–na zewnątrz
Wydanie 06.00
Serwis. Informacje techniczne
Przegląd zmian do instrukcji napraw
Golf 1998
2
, Bora 1999
2
Zeszyt
Prace montażowe przy nadwoziu –na zewnątrz Wydanie 06.00
Numery „Dodatków technicznych” do instrukcji napraw (Merkblatt) należy wpisywać w momencie ich otrzy-
mywania do odpowiedniej rubryki danej grupy napraw. Umożliwi to podczas korzystania z niniejszej instrukcji
natychmiastowe stwierdzenie, czy do danej grupy napraw wprowadzone zostały „Dodatki techniczne”.
Grupa napraw
Dodatki techniczne do instrukcji napraw
50
Przód nadwozia
55
Pokrywy
57
Przednie drzwi, części składowe i centralny zamek
58 Tylnedrzwiiczęściskładowe
60
Odsuwany dach podnoszony
63
Zderzak
64
Oszklenie
66
Wyposażenie zewnętrzne
Informacje techniczne przeznaczone są wyłącznie dla mistrzów i mechaników. Systematyczne zapoznawanie
się z tymi informacjami jest gwarancją prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji samochodu. Niezależnie od
tego, przy naprawach samochodu obowiązują zawsze ogólne zasady bezpieczeństwa.
„Instrukcja napraw” jest chroniona prawami autorskimi.
Jakiekolwiek wykorzystywanie jej bez zgody firmy Volkswagen AG jest niedozwolone.
Spis treści
50 Przód nadwozia
strona
Przód nadwozia
................................................................................
50–1
–Narzędzia
.....................................................................................
50–1
– Wymontowanie i zamontowanie przedniego pasa nadwozia z częściami składowymi
.........
50–2
– Przedni pas nadwozia – położenie serwisowe
.................................................
50–5
– Przedni błotnik – zestawienie montażowe
.....................................................
50–6
–Wymiarybłotnika
.............................................................................
50–7
– Wytłumienie (silnik benzynowy) – zestawienie montażowe
....................................
50–8
– Wytłumienie (silnik wysokoprężny) – zestawienie montażowe
.................................
50–9
55 Pokrywy
strona
Pokrywa przedziału silnikowego
...............................................................
55–1
– Zestawienie montażowe
......................................................................
55–1
–Regulacjapokrywy
............................................................................
55–4
– Wymontowanie sprężyny gazowej
............................................................
55–5
– Wymontowanie i zamontowanie cięgna
.......................................................
55–6
– Wymontowanie i zamontowanie dźwigni uruchamiającej
......................................
55–8
– Zamek pokrywy przedziału silnikowego – zestawienie montażowe
...........................
55–10
– Wymontowanie i zamontowanie zamka pokrywy
.............................................
55–11
Tylna pokrywa –Golf
..........................................................................
55–12
–Narzędzia
...................................................................................
55–12
– Zestawienie montażowe
.....................................................................
55–13
– Wymontowanie sprężyny gazowej
...........................................................
55–15
– Odgazowanie sprężyny gazowej
.............................................................
55–16
–Regulacjapokrywy
..........................................................................
55–17
– Wymontowanie i zamontowanie zamka pokrywy
.............................................
55–20
– Wymontowanie i zamontowanie obudowy cylinderka zamka
.................................
55–25
Tylna pokrywa –Bora
.........................................................................
55–27
–Narzędzia
...................................................................................
55–27
– Zestawienie montażowe
.....................................................................
55–28
– Wymontowanie i zamontowanie zamka pokrywy
.............................................
55–31
Tylna pokrywa –Variant
.......................................................................
55–35
– Zestawienie montażowe
.....................................................................
55–35
– Wymontowanie i zamontowanie zamka pokrywy
.............................................
55–38
Zespół pokrywy wlewu paliwa
................................................................
55–41
– Wymontowanie i zamontowanie zespołu wlewu paliwa – Golf
................................
55–41
Zespół pokrywy wlewu paliwa
................................................................
55–43
– Wymontowanie i zamontowanie zespołu wlewu paliwa – Bora
...............................
55–43
57 Przednie drzwi, części składowe, centralny zamek
strona
Przednie drzwi
..................................................................................
57–1
–Narzędzia
.....................................................................................
57–1
– Zestawienie montażowe
......................................................................
57–2
– Wymontowanie i zamontowanie drzwi
.........................................................
57–7
–Regulacjadrzwi
...............................................................................
57–9
– Klamka i zamek drzwi – zestawienie montażowe
.............................................
57–10
– Wymontowanie obudowy cylinderka zamka
.................................................
57–13
– Wymontowanie i zamontowanie klamki
......................................................
57–15
– Wymontowanie i zamontowanie zamka drzwi
................................................
57–18
– Wymontowanie i zamontowanie przycisku zabezpieczającego drążka odblokowującego
.....
57–26
–Uszczelkidrzwi
..............................................................................
57–29
– Zestawienie montażowe
.....................................................................
57–30
–Materiały
....................................................................................
57–32
–Narzędzia
...................................................................................
57–32
– Wymontowanie i zamontowanie dodatkowej uszczelki
.......................................
57–33
Centralny zamek
..............................................................................
57–36
– Zestawienie montażowe centralnego zamka i systemu Komfort
..............................
57–36
58 Tylne drzwi, części składowe
strona
Tylne drzwi
.....................................................................................
58–1
–Narzędzia
.....................................................................................
58–1
– Zestawienie montażowe
......................................................................
58–2
– Wymontowanie i zamontowanie drzwi
.........................................................
58–7
–Regulacjadrzwi
...............................................................................
58–8
– Klamka i zamek drzwi – zestawienie montażowe
..............................................
58–9
– Wymontowanie i zamontowanie klamki
......................................................
58–12
– Wymontowanie i zamontowanie zamka drzwi
................................................
58–15
– Zamontowanie szyby do mechanizmu uruchamiania
.........................................
58–26
– Uszczelki drzwi – zestawienie montażowe
...................................................
58–27
– Zestawienie montażowe
.....................................................................
58–28
60 Odsuwany dach podnoszony
strona
Odsuwany dach podnoszony
..................................................................
60–1
–Narzędzia
.....................................................................................
60–1
–Informacjeogólne
............................................................................
60–2
– Działanie
......................................................................................
60–3
– Cechy charakterystyczne odsuwanego dachu podnoszonego producentów Webasto i Rockwell
(Meritor)
......................................................................................
60–5
Odsuwany dach podnoszony ze szklaną pokrywą (firma Webasto)
...........................
60–7
– Odsuwany dach podnoszony – zestawienie montażowe
......................................
60–7
– Wymontowanie szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego
.......................
60–11
– Zamontowanie szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego
........................
60–12
– Regulacja szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego (regulacja wysokości)
......
60–14
– Wymiana uszczelki pokrywy
.................................................................
60–16
– Wymontowanie osłony przeciwwiatrowej
.....................................................
60–16
– Wymontowanie osłony przeciwsłonecznej
...................................................
60–17
– Wymontowanie mechanizmu odsuwanego dachu podnoszonego
...........................
60–18
– Regulacja napędu odsuwanego dachu podnoszonego (położenie 0)
........................
60–19
– Wymontowanie automatyki mechanizmu odsuwanego dachu podnoszonego
................
60–21
– Sprawdzenie równoległości przesuwu
.......................................................
60–22
– Regulacja równoległości przesuwu
..........................................................
60–23
– Wymontowanie i zamontowanie jednostki montażowej
.......................................
60–24
– Wymontowanie tylnej prowadnicy
...........................................................
60–26
– Oczyszczanie węży odprowadzających wodę
................................................
60–27
Odsuwany dach podnoszony ze szklaną pokrywą (firmy Meritor)
...........................
60–29
– Odsuwany dach podnoszony ze szklaną pokrywą – zestawienie montażowe
................
60–29
– Wymontowanie szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego
.......................
60–33
– Zamontowanie szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego
........................
60–34
– Regulacja szklanej pokrywy odsuwanego dachu podnoszonego (regulacja wysokości)
......
60–35
– Regulacja uszczelki pokrywy
................................................................
60–37
– Wymiana uszczelki pokrywy
.................................................................
60–37
– Wymontowanie osłony przeciwwiatrowej
.....................................................
60–38
– Wymontowanie osłony przeciwsłonecznej
...................................................
60–39
– Wymontowanie mechanizmu odsuwanego dachu podnoszonego
...........................
60–40
– Regulacja mechanizmu odsuwanego dachu podnoszonego (położenie 0)
...................
60–41
– Wymontowanie automatyki mechanizmu odsuwanego dachu podnoszonego
................
60–42
– Sprawdzanie równoległości przesuwu
.......................................................
60–43
– Regulacja równoległości przesuwu
..........................................................
60–44
– Wymontowanie i zamontowanie jednostki montażowej
.......................................
60–45
– Wymontowanie tylnej prowadnicy
...........................................................
60–47
– Czyszczenie węży odprowadzających wodę
.................................................
60–49
63 Zderzaki
strona
Przedni zderzak
................................................................................
63–1
– Osłona zderzaka – zestawienie montażowe
...................................................
63–1
– Wymontowanie i zamontowanie osłony zderzaka
.............................................
63–3
– Wymontowanie dźwigni odblokowującej
......................................................
63–4
– Zderzak – zestawienie montażowe
............................................................
63–5
Tylny zderzak
...................................................................................
63–6
– Osłona zderzaka – zestawienie montażowe
...................................................
63–6
– Wymontowanie i zamontowanie osłony zderzaka
.............................................
63–8
– Wspornik zderzaka – zestawienie montażowe
.................................................
63–9
64 Oszklenie
strona
Szyby klejone
..................................................................................
64–1
–Narzędzia
.....................................................................................
64–1
–Materiały
......................................................................................
64–3
– Przednia szyba – zestawienie montażowe
.....................................................
64–4
– Wymontowanie i zamontowanie osłony podszybia
............................................
64–6
– Wymontowanie przedniej szyby
.............................................................
64–11
– Zamontowanie przedniej szyby
..............................................................
64–15
– Boczna szyba – zestawienie montażowe
.....................................................
64–16
– Wymontowanie nieuszkodzonej bocznej szyby
..............................................
64–17
– Wymontowanie uszkodzonej bocznej szyby
.................................................
64–19
– Zamontowanie bocznej szyby
...............................................................
64–19
– Boczna szyba (Variant) – zestawienie montażowe
...........................................
64–20
– Wymontowanie nieuszkodzonej bocznej szyby
..............................................
64–22
– Wymontowanie uszkodzonej bocznej szyby
.................................................
64–25
– Zamontowanie szyby bocznej
...............................................................
64–25
– Tylna szyba (Golf) – zestawienie montażowe
.................................................
64–26
– Wymontowanie nieuszkodzonej tylnej szyby
.................................................
64–28
– Wymontowanie uszkodzonej tylnej szyby
....................................................
64–31
– Zamontowanie tylnej szyby
..................................................................
64–32
– Tylna szyba – Bora – zestawienie montażowe
................................................
64–33
– Wymontowanie nieuszkodzonej tylnej szyby
.................................................
64–35
– Wymontowanie uszkodzonej tylnej szyby
....................................................
64–38
– Zamontowanie tylnej szyby
..................................................................
64–39
– Przygotowanie nieuszkodzonej szyby do wprawienia
........................................
64–40
– Przygotowanie nowej szyby do wprawienia
..................................................
64–41
– Przygotowanie szyby do wprawienia bez warstwy wstępnej
..................................
64–43
– Przygotowanie kołnierza nadwozia do wprawienia szyby
....................................
64–46
– Uwagi dotyczące zamontowania
.............................................................
64–47
– Minimalny czas oczekiwania
.................................................................
64–49
– Naprawianie uszkodzeń lakieru
..............................................................
64–50
– Czyszczenie w przypadku zabrudzenia klejową masą uszczelniającą
........................
64–51
Szyby okien drzwi
.............................................................................
64–52
–Narzędzia
...................................................................................
64–52
– Szyby przednich drzwi – zestawienie montażowe
............................................
64–53
– Wymontowanie szyby przednich drzwi
.......................................................
64–55
– Regulacja szyby drzwi
.......................................................................
64–56
– Wymontowanie i zamontowanie wspornika zespołu napędowego
............................
64–57
– Szyby tylnych drzwi – zestawienie montażowe
...............................................
64–63
– Wymontowanie i zamontowanie wspornika zespołu napędowego, szyby tylnych drzwi
okna trójkątnego
............................................................................
64–66
– Zamontowanie szyby drzwi do mechanizmu uruchamiania drzwi
............................
64–79
– Elektryczny mechanizmu uruchamiania szyby z systemem Komfort (automatyczne
podnoszenie i opuszczanie) z ogranicznikiem siły przesuwu
.................................
64–80
– Likwidowanie oporów w obrębie ogranicznika siły przesuwu
.................................
64–85
– Wymontowanie i zamontowanie silnika mechanizmu uruchamiania szyb lub wspornika
zespołu napędowego
........................................................................
64–87
66 Wyposażenie zewnętrzne
strona
Wymontowanie i zamontowanie osłony nadkola
..............................................
66–1
– Osłona przedniego nadkola
...................................................................
66–1
– Osłona tylnego nadkola
.......................................................................
66–2
Lusterko wsteczne
.............................................................................
66–3
–Narzędzia
.....................................................................................
66–3
– Zestawienie montażowe
......................................................................
66–4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]