PRĄDY DIADYNAMICZNE, SEMESTR 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRĄDY
DIADYNAMICZNE
                   Prądy diadynamiczne (DD),
zwane inaczej prądami Bernarda
Prądy diadynamiczne (DD),
zwane inaczej prądami Bernarda
Prądy te, powstałe w wyniku
prostowania prądu sinusoidalnie
Prądy te, powstałe w wyniku
prostowania prądu sinusoidalnie
zmiennego o 50 Hz, zostały opisane
zmiennego o 50 Hz, zostały opisane
przez lekarza francuskiego
przez lekarza francuskiego
P. Bernarda
P. Bernarda
i nazwane przez niego
i nazwane przez niego
diadynamicznymi. Wykazują one
diadynamicznymi. Wykazują one
silnie wyrażone działanie
silnie wyrażone działanie
przeciwbólowe i przekrwienne.
przeciwbólowe i przekrwienne.
                   Prądy diadynamiczne (DD)
Bernard opisał sześć rodzajów prądu, w
których wyróżnić można dwie składowe,
a mianowicie: komponent prądu stałego
oraz prądu sinusoidalnego zmiennego.
Wynika to z nałożenia jednopołówkowo
wyprostowanego prądu sinusoidalnego
zmiennego na przebieg prądu stałego.
Skrócone nazwy prądów, wywodzą się
z języka francuskiego.
                   Prądy diadynamiczne (DD)
Prądy diadynamiczne wywodzą się z
dwóch podstawowych prądów
impulsowych o częstotliwości 50 Hz
i 100 Hz. Przez zastosowanie zmiany
tych prądów w odpowiednich
i 100 Hz. Przez zastosowanie zmiany
tych prądów w odpowiednich
stosunkach czasowych, ich
stosunkach czasowych, ich
modulowanie oraz przerywanie
uzyskuje się pozostałe cztery rodzaje
prądów.
                   Rodzaje prądów diadynamicznych
Prąd MF (monophase fixe).
Jest to jednopołówkowo
wyprostowany prąd sinusoidalnie
Jest to jednopołówkowo
wyprostowany prąd sinusoidalnie
zmienny o częstotliwości 50 Hz oraz
zmienny o częstotliwości 50 Hz oraz
czasie trwania impulsów i przerw
czasie trwania impulsów i przerw
między impulsami ok. 10 ms.
między impulsami ok. 10 ms.
                    [ Pobierz całość w formacie PDF ]