PRAK.KURS ELEK. 21..EDW, ELEKTRONIKA, PRAKTYCZNY.KURS ELEKTRONIKI. ..EDW

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PKEPKE – Praktyczny Kurs ElektronikiCentralka alarmowarysunku ARys. APVDDD1 - D4 = 1N4148T1 - T4 = BC548T5, D5, D6, D7 = BC558R18 4,7kR19 4,7kVDDVDDVDD+ZAS.masaM5R12 47kT310VDDU2B4R11 1MC5 100kFU1E11+D4R101MC710 FC81 F+6VDDA12LEDRGBC101000 FT5R7100kU1FSPOCZYNEKS2SM1R20100kR17 4,7kR15 22kG13R13 10kBSTEROW.D1CR6 1kD2C11R6Y1+D6BH109U1D8R1622T4U2DPRACAmasaL1R1C1U1A470k 100n113122DU2C98S12L1masaM2L2R1410k3R2 470kU1B2,2k...10k3U2ABEC9100n14D5CD3VDDVDDR8 1M+BD7CT2L2masaM3T1C410nR5 47kR447k5C6C2100nC310 FR31M6100U1CR9 10kRELE l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c hPaździernik 2014+47PKErysunku 1arysunku 1bQrysunku BchronicznymiQ\asyn-prze-rzutniki synchronicznerysunku 2rysunku 2bRys. B100kU1B3410n1312VDDU2D11a)resetVDDb)NORQVDDVDDRys. 1NANDrysunku 2cRSQsetQSsetRQprzerzutnikresetD-latcha)RQb)Sc)CAQDd)CACLQSRys. 2CACLQACLSBQBRBQBQRDDDQ48Październik 2014E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c hPKERys. 3R310k10VCCLED2B12 11D12R5 100k11R8139VCCVCC+U2C10generatorR1 2,2,k13R2 10k98GLED2R7 10kC3100nFU1F24U1DCL121356U2A543S6QC21000 F9 - 12V_U1ECD1 1N4148U2DQ+U1AC10,5nFU1BAR4 4,7kEU1CFR6 100kU2Brysunku 2dtogglerysunku 34fotografiirysunek 5arysunku 5bRysunek6a)ABRAXRys. 5=CBDb)DAAFBDFwww.Rys. 6E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c hPaździernik 201449PKEwewyAXRys. 7opracowanobardziej rozbudowane przerzutniki, któ-zboczarysunku 7fotogra-fia 8ClockQRys. 10rysunku 10Rysunek 9QPrzerzutnik DDataRys. 950Październik 2014E l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c hPKEa)CLDQDCLQQTQJCLQCLRys. 12QKRys. 13b)CLDQDCLQQQprzerzutnik Tprzerzutnik JKRys. 11rysunek 14Drysunek 15aRysunek 11a)fINDDtoggleRys. 15QPrzerzutnik Trysunek 12fOUT=0,5fINCLQb)Rys. 16CLQQPrzerzutnik JKrysunek 13a)fINJKJtoggleQQb)DJJCLDQstan H (1)CLstan H (1) KfOUT=0,5fINrysunek 15bQCLKa)4013b)4027c) 74HC74d) 74HC11243516215101191371214rysunek 16aRysunek 16bE l e k t r o n i k a d l a Ws z y s t k i c hPaździernik 2014 [ Pobierz całość w formacie PDF ]