Praktyczna improwizacja Jak techniki improwizacji moga usprawnic kazdy aspekt Twojego zycia praimp, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentuniniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodąkserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądźtowarowymi ich właścicieli.Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawartew tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnejodpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszeniepraw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą równieżżadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacjizawartych w książce.Redaktor prowadzący: Michał MrowiecProjekt okładki: Jan PaluchFotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.comWydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail: sensus@sensus.plDrogi Czytelniku!Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adresMożesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.ISBN: 978-83-246-9747-2Copyright © Helion 2014Printed in Poland.•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćSpis tre ciWprowadzenieCZ1.WIAT IMPROWIZACJI7Rozdzia 1. Korzy ci z improwizacjiTechniki idealne czy zdrowe?1113Rozdzia 2. Czym jest improwizacjaStruktura w chaosieImprowizacja? Co mi tu wymy laszWi c czym jest ta improwizacja?18181923Rozdzia 3. Kiedy nie (tylko) improwizowaAle ja chc improwizowa !2729Rozdzia 4. Uwaga do wewn trz i na zewn trzDowntimeUptimePotrzeba równowagi31313233CZ2. JAK IMPROWIZOWA3941Rozdzia 5. Trzy metody nauki improwizacjiImprowizatorzy to eksperymentatorzyKup książkęPoleć książkęPRAKTYCZNA IMPROWIZACJARozdzia 6. SpontanicznoCzego ucz nas improwizatorzy sceniczni?4243Rozdzia 7. Zachowanie kontroliNasz rytualny wiatZ udzenie kontroliCo zamiast kontroli?Jak nauczy si oddawa kontrol ?5657585960Rozdzia 8. Porzucenie kontroliRozdzia 9. Pozytywne regu y improwizacjiZasady, które nie s zasadami627479CZ3. KOMUNIKACJA JEST IMPROWIZACJ8384Rozdzia 10. Ofertowa komunikacjaRodzaje ofertRozdzia 11. Akceptowanie i blokowanie w komunikacjiBlokowanieAkceptacja878896Rozdzia 12. Jak nigdy nie dopu ci do kr puj cej ciszyChwy si platformyNadawanie kierunku100101104Rozdzia 13. Status i gry statusoweTajemnica ludzkiej komunikacjiPojedynek w samo po udnieHomo hierarchicusStatus to zachowanieSamce i samice alfaGra w statusWysoki status1101101111111121131131164Kup książkęPoleć książkęSPIS TRE CINiski statusDynamiczna gra statusemStatus przedmiotów i miejscStatus w Twoim yciuCzas przejdo dzia ania123129131132132YCIE TO IMPROWIZACJACZ4.Rozdzia 14. Schematy blokowaniaCzym s schematy blokowania?Wimping: tchórzenie/wykorzystywanie innychJak unika wimpingu na co dzie ?Do czanieJak unika do czania na co dzie ?PlotkowanieBudowanie mostówBoczny torKr enieNegatywnoZasypywanieAnulowanieObni anie stawkiKonfliktBycie oryginalnymartowanieSchematy i schemaciki135135136140140143144146149150153155157160162165166170Rozdzia 15. Improwizacja a Twoje ycieImprowizacja w komunikacjiD enie do statusuTwoje zablokowane wymi kaj ce ycie…Yes, ManImpro-coaching i Impro-autocoachingWewn trzny krytyk, czyli jak uwielbiamy siebie blokowa1721721721731731751795Kup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]