Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi - Zbigniew Husak red., Kultura i sztuka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi - Zbigniew Husak (red.), Wojciech Lis (red.) Jak ściągnąć Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi - Zbigniew Husak (red.), Wojciech Lis (red.)? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.Podejmowane w książce problemy, odnoszące się do rozmaitych aspektów wolności wypowiedzi, mają nie tylko teoretyczne, ale i praktyczneznaczenie. Na książkę składają się artykuły opracowane przez pracowników naukowych na co dzień zajmujących się problematyką mediów orazdziennikarzy, którzy te media tworzą. Pozwala to na ujęcie postawionego problemu badawczego w możliwie szerokim kontekście. Dzięki temuzawarte w artykułach przemyślenia ich autorów i nierzadko wyjątkowo trafne propozycje zmian nie tylko poszerzają naszą wiedzę, ale nade wszystkochronią nas od jednostronności myślenia w mówieniu i myśleniu o wolności wypowiedzi urzeczywistnianej przez wolne media. [...] Mamy nadzieję, żebędzie także doskonałą inspiracją do pogłębionej refleksji naukowej nad istotą wolności wypowiedzi oraz poszukiwań praktycznych rozwiązańzwiązanych z nią problemów. Wojciech Lis Zbigniew Husak POBIERZ Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi - Zbigniew Husak (red.), Wojciech Lis (red.) TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]