Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu PEŁNA WERSJA, Inne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu Jak ściągnąć Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami."Wśród licznych książek poświęconych problematyce przestępczości zorganizowanej - pladze społecznej dzisiejszych czasów na wszystkichszerokościach geograficznych, ta zajmuje szczególne miejsce. Jest ona wynikiem multidyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach PolskiejPlatformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. Sięga od pojęcia i obrazu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej,zjawiska gospodarczej przestępczości zorganizowanej oraz fenomenu terroryzmu do technologii zapobiegania i zwalczania terroryzmu i form,osobliwości i skuteczności tzw. czynności operacyjnych Policji i innych służb policyjnych. Punkt ciężkości spoczywa na omówieniu sposobów zwalczaniaprzestępczości i terroryzmu, jakie zostały opracowane w przeróżnych dziedzinach nauki. Warto przeczytać, jak dzisiaj zwalcza się przestępczośćelektroniczną, jak tworzy się nowoczesny monitoring i obraz przestępczości, z jakimi faktycznymi trudnościami borykają się policjanci zaangażowani wczynności operacyjne, gdzie znajdują się granice techniczne i prawne wykorzystania nowoczesnych dowodów w udowadnianiu winy oskarżonym, naczym polega system tłumaczenia automatycznego i jakie są oczekiwania pod jego adresem, jak można zorganizować system automatycznegowyszukiwania akt sądowych i innych dokumentów w ich zbiorach, na czym polega rozpoznawanie osób na podstawie nagrań rozmów, itp. W książceznalazło się nawet miejsce dla tak kontrowersyjnych i drastycznych kwestii jak stosowanie tortur podczas zwalczania terroryzmu. To książka nie tylkodla osób zawodowo zaangażowanych w walkę z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Przydatna będzie także dla wszystkichzainteresowanych ochroną przed taką przestępczością. Warto ją przeczytać. Gorąco polecam." Prof.zw. dr hab. Stanisław Waltoś POBIERZ Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]