praktyczne gotowanie wg pieciu przemian, kuchnia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
 PRAKTYCZNE GOTOWANIE
WEDŁUG PIĘCIU PRZEMIAN
Anna Czelej
PRAKTYCZNE GOTOWANIE
WEDŁUG PIĘCIU PRZEMIAN
Tradycyjna medycyna chińska w kuchni
Redakcja: Dominika Dudarew
Projekt okładki: Piotr Pisiak
Skład komputerowy: Piotr Pisiak
Opracowanie graiczne: Marek Baliński
Rysunki: Agata Balińska
Korekta: Ewa Skarżyńska
Opracowanie części sinologicznej: Dorota Bielan
Wydanie I
Białystok 2009
ISBN 978-83-7377-371-4
© Copyright by Studio Astropsychologii, Białystok, 2009.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani
rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
(085) 662-92-67 – redakcja
(085) 654-78-06 – sekretariat
(085) 653-13-03 – dział handlowy – hurt
(085) 654-78-35 – sklep irmowy „Talizman” – detal
www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl
Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl
PRINTED IN POLAND
[ Pobierz całość w formacie PDF ]