praktyczny cz.3, medycyna UMed Łódź, 1 rok, histologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Egzamin praktyczny z histologii. Lekarski
2010/2011.
Part3.
Rozpoznanie: Ślinianka
podżuchwowa.

Gruczoł mieszany o budowie pęcherzykowo-cewkowej (surowiczo-śluzowy). Komórki surowicze
tworzą pęcherzyki, zaś komórki śluzowe cewki.

Na cewki mogą się nakładać pojedyncze lub grupy komórek pęcherzykowych, tworząc
półksiężyce surowicze.

Torebka i zrąb utworzony z tkanki łącznej. Od torebki odchodzą pasma tkanki łącznej dzieląc
gruczoł na płaciki.

W zrębie liczne limfocyty i naczynia krwionośne (cecha charakterystyczna!!)

Miąższ składa się z komórek surowiczych (80% masy narządu) i komórek śluzowych (5% masy
narządu) oraz przewodów wyprowadzających.

Ściana pęcherzyków surowiczych zbudowana jest z 1 warstwy piramidalnych komórek
surowiczych z kulistym jądrem położonym centralnie, w wierzchołkowych częściach komórek
znajdują się ziarna wydzielnicze (zymogenu) – pęcherzyki mają nieregularne, szczelinowate
światło.

Ściana cewek zbudowana jest z 1 warstwy komórek sześciennych, o szerokim świetle –
cytoplazma komórek jest bardzo jasna, ziarna wydzielnicze mucynogenu są bardzo liczne w
części szczytowej, spychają jądro ku podstawie, które z tego powodu jest owalne.

Przewody wyprowadzające składają się z wstawki (nabłonek sześcienny) i przewodów
prążkowanych (nabłonek sześcienny bądź częściej walcowaty).

Dookoła części wydzielniczych komórki mioepitelialne.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]