Praktyczny poradnik networkingu Zbuduj siec trwalych kontaktow biznesowych prapon, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami
firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo
HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail:
onepress@onepress.pl
WWW:
(księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-3854-3
Copyright © Helion 2012
Printed in Poland.

Kup książkę


Oceń książkę


SPIS TRECI
WSTP
7
1.
NETWORKING
9
1.1. Czym jest networking?
9
1.2. Podstawa networkingu — zasada wzajemnoci
14
1.3. Ekstrawertycy a introwertycy
16
1.4. Po co?
19
1.4.1. Szukasz pracy?
21
1.5. Marketing, networking, sprzeda
25
1.5.1. Networking a umiejtnoci sprzedaowe
26
1.5.2. Kiedy nawizywa nowe relacje?
27
1.5.3. Nigdy nie wiadomo, kto kogo zna
28
1.5.4. Jeli chcesz, eby ci polecali…
28
1.5.5. Kiedy bdziesz zarabia dziki sieci kontaktów?
29
1.5.6. Networking to nie tylko kontrakty
29
1.6. Mocne i sabe kontakty
30
1.6.1. Sabe kontakty
31
1.6.2. Mocne kontakty
31
1.7. Online/offline
32
1.7.1. Online networking — a moe opiera si tylko na tym?
33
1.8. Networking a pe
36
2.
PRZYGOTUJ SI
39
2.1. Wizerunek
39
2.1.1. Postawa
39
2.1.2. Wizytówki
41
2.1.3. Zaufanie
42
2.1.4. Jak tworzy sie kontaktów
52
 4 | PRAKTYCZNY PORADNIK NETWORKINGU
3.
JAK ZNALE NOWEGO KLIENTA
55
3.1. Telemarketing
55
3.2. Ogoszenia
55
3.3. Networker w klubie i na evencie
56
3.3.1. Czyta tum
57
3.3.2. Zasada 12 x 12 x 12
59
3.3.3. Umiech
61
3.3.4. Widoczno
62
3.3.5. Stwórz siebie
64
3.3.6. Ile czasu to zajmie?
66
3.4. Rozmowa
67
3.4.1. Sztuka konwersacji
67
3.4.2. Nie jeste gospodarzem spotkania? Nie szkodzi!
77
3.4.3. Follow-up — podtrzymanie kontaktu
80
3.5. Dla partnerów
82
3.5.1. Sta si kopalni referencji
82
3.5.2. Business Network International (BNI)
83
3.5.3. Grupy networkingowe
92
3.6. Power Team
93
3.7. Gdzie jeszcze bywa?
94
3.8. Co robi, aby ci polubili?
95
3.9. Jak podtrzymywa kontakt?
97
3.10. Zamie kontakty na kontrakty
99
3.10.1. Kiedy prosi…
100
3.10.2. Wykorzystaj zasad wzajemnoci
108
4.
TRUDNA SZTUKA REKOMENDACJI
111
4.1. Decyzja…
111
4.1.1. Cena
111
4.1.2. Badaj potrzeby, polecaj wiarygodnych
116
4.1.3. Kilka dodatkowych wskazówek na temat polecania
117
4.1.4. Monitoring polece
117
4.2. Co robisz, aby ci polecano?
118
4.2.1. Aktywno
121
4.2.2. Zostae polecony
122
4.2.3. Zbuduj wasn ekip
123
4.2.4. Biznes moesz odoy
124
SPIS TRECI | 5
4.2.5. Daj spokój nerwom
124
4.2.6. Jeli nie jeste polecany…
125
4.3. róda rekomendacji
127
4.3.1. Aktualni klienci
127
4.3.2. Znajomi i rodzina
128
4.3.3. Partnerzy
128
4.3.4. Eventy
130
4.4. Jeszcze raz o Power Team
131
4.5. Bdy, których trzeba unika
131
5.
NARZDZIA I PORADY
135
5.1. Baza kontaktów
135
5.2. Arkusz monitorowania rekomendacji
140
5.3. Profil online
141
5.4. Id z networkerem
141
KILKA SÓW NA ZAKOCZENIE
143
LITERATURA
145
[ Pobierz całość w formacie PDF ]