prawa-Kirchhoffa-zadanie-3, Semestr 3, Podstawy Teorii Obwodów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Rozwiązanie obwodu elektrycznego z zastosowanie praw Kirchhoffa.Wyznaczanie równań Kirchhoffa dla obwodu elektrycznego. Obwód elektryczny zbudowanyjest z źródeł napięcia, źródeł prądu oraz rezystorów. Liczba równań Kirchhoffa niezbędna dorozwiązania obwodu elektrycznego jest następująca:Liczbę węzłów oznaczamy jako , stosując równania Kirchhoffa do rozwiązania obwoduelektrycznego liczba równań dla pierwszego prawa Kirchhoffa jest równaLiczba równań napięciowych Kirchhoffa jest zależna od liczby gałęzi i węzłów w obwodzie.Wzór ogólny dla liczby równań napięciowych jest postaci:„1”„2”„oczko 1”„oczko 3”„7”„oczko 2”„6”„3”„4”„5”Rozpatrywany w przykładzie obwód posiada liczbę węzłówwobec tego do rozwiązaniaobwodu potrzebne będą dwa równania dla pierwszego prawa Kirchhoffa.Na schemacie obwodu elektrycznego ponumerowane są węzły oddonależy jednakzwrócić uwagę na fakt że węzły oznaczone jakoisą w rzeczywistości jednym węzłem.To samo dotyczy węzłówi,i,i. Oznaczone na schemacie prądy oraztak naprawdę nie istnieją.Równanie prądowe Kirchhoffa dla węzłaiRównanie prądowe Kirchhoffa dla węzłaiNastępnym krokiem jest zaznaczenie za pomocą strzałek napięć na elementach w obwodzie.Liczba równań dla drugiego prawa Kirchhoffa jest równa liczbie gałęzi w obwodzie minusliczba równań dla pierwszego prawa Kirchhoffa. Liczba gałęzi w obwodzie. Należypamiętać, że prąd źródłowy nie jest gałęzią.Równanie napięciowe Kirchhoffa dla oczka nr 1:Równanie napięciowe Kirchhoffa dla oczka nr 2:Równanie napięciowe Kirchhoffa dla oczka nr 3:Zapisane zostały trzy równania dla drugiego prawa Kirchhoffa. Do rozwiązania obwodu jakwspomniano wyżej potrzebne są dwa równania. Jedno z równań napięciowych jestnadmiarowe. [ Pobierz całość w formacie PDF ]