prawa-sukcesu-tom-v-i-tom-vi, chomikowane nowe, motywacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
sprzedaży, zgodnie z
© Copyright by Wydawnictwo
& Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 17.02.2010
Tytuł: Prawa sukcesu. T. V i VI– fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Spis treści
TOM PIĄTY: INICJATYWA I PRZYWÓDZTWO
.....................................................11
....................................................26
...........................................................43
..............................................................112
TOM SZÓSTY: WYOBRAŹNIA
..........................................................................131
Prawa sukcesu t. V i VI
— darmowy fragment —
Napoleon Hill
KARA ZA PRZYWÓDZTWO
W każdej dziedzinie ludzkich osiągnięć ten, który dotrze tam
pierwszy, musi nieustannie żyć w świetle reflektorów, otoczony
niesłabnącym zainteresowaniem opinii publicznej. Obojętne,
czy przywództwem obdarzony zostanie człowiek, czy jakiś pro-
dukt, naśladownictwo i zazdrość nie ustają nigdy.
W sztuce, literaturze, muzyce, przemyśle, nagroda i kara są za-
wsze takie same. Nagrodą jest powszechne uznanie; karą —
ostra krytyka i pomniejszanie zasług.
Kiedy dzieło jakiegoś człowieka stanie się standardem dla całe-
go świata, staje się jednocześnie celem ataków garstki zazdro-
śników. Jeśli jego działania będą zaledwie mierne, zostawią go
w spokoju. Jeśli natomiast stworzy arcydzieło — wprawi
w ruch milion oszczerczych języków.
Zazdrość nie ostrzy sobie języka na artyście, którego obraz jest
jednym z wielu.
*
Z wyrazami szacunku od Cadillac Motor Car Company.
4
  Prawa sukcesu t. V i VI
— darmowy fragment —
Napoleon Hill
Cokolwiek napiszesz, namalujesz, zagrasz, zaśpiewasz czy zbu-
dujesz — nikt nie będzie próbował cię przewyższyć ani oczernić
— dopóki twoja praca nie osiągnie rangi arcydzieła.
Jeszcze długo, długo po tym, jak wykonana zostaje jakaś dobra
praca lub wielka praca, masa rozczarowanych i zazdrosnych ty-
pów użala się, że czegoś takiego nie da się dokonać.
Złośliwe głosy podnosiły się także przeciw autorowi Praw Suk-
cesu, zanim tusz zdążył wyschnąć na pierwszych egzempla-
rzach książek. Pióra zatrute zazdrością rozpętały walkę przeciw
niniejszemu autorowi i jego filozofii w chwili, kiedy wydruko-
wano pierwsze wydanie.
Nikczemne zarzuty stawiano w dziedzinie sztuki naszemu
sławnemu Whistlerow
nazywając go oszustem i szarlatanem
długo po tym, jak świat uznał jego geniusz artystyczny.
Tłumy ciągnęły do Bayreuth, aby uwielbiać kunszt muzyczny Wa-
gnera, podczas gdy grupka tych, których zdetronizował i zastąpił
na piedestale, dowodziła ze złością, że żaden z niego muzyk.
1
James Abbott McNeill Whistler (1834–1903) — amerykański malarz i
grafik (przyp. tłum.).
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]