Prawa sukcesu tom XV i XVI, 01. Nowości

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
sprzedaży, zgodnie z
.
© Copyright by Wydawnictwo
&
Piotr Obmiński
rok 2011
Data: 2.02.2011
Tytuł: Prawa sukcesu. Tom XV I XVI – fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Spis treści
Tom Piętnasty: Tolerancja
...........................................................................9
.....................................................21
...........................................................................21
..................................................................................37
.........................................................................69
Tom Szesnasty: Złota zasada
.....................................................................75
...............................................................86
.............................................................119
..................................................166
...168
...........................................................172
Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI
TOLERANCJA
Kiedy świt Inteligencji rozłoży swoje skrzydła nad wschodnim hory-
zontem postępu, a Niewiedza i Zabobony zostawią swoje ostatnie
odciski stóp na piaskach Czasu, zapisane zostanie w księdze ludz-
kich zbrodni i pomyłek, że najbardziej nieszczęsnym grzechem
człowieka była Nietolerancja!
Najzagorzalsza Nietolerancja wyrasta z różnic opinii na tle rasowym
i religijnym, w wyniku nauk przyswojonych we wczesnym dzieciń-
stwie. Jak dużo czasu jeszcze potrzeba, o Panie Ludzkiego Przezna-
czenia, zanim my biedni śmiertelnicy zrozumiemy szaleństwo, jakim
są próby niszczenia siebie nawzajem z powodu dogmatów, wierzeń i
innych powierzchownych spraw, co do których się nie zgadzamy?
Czas wyznaczony nam na tej ziemi to zaledwie jedna krótka chwila,
co najwyżej!
Zapalamy się jak świece, na chwilę. Świecimy przez moment, po
czym gaśniemy! Dlaczego nie możemy żyć tak, podczas tego krót-
kiego pobytu na ziemi, żeby kiedy Wielki Powóz zwany Śmiercią
podjedzie i ogłosi, że nasza wizyta na tym padole właśnie się kończy,
być gotowymi zwinąć nasze namioty i jak Arabowie na pustyni bez
słowa podążyć za tym Powozem w Ciemność i Nieznane, nie czując
strachu ani drżenia?
4
 Napoleon Hill :: Prawa sukcesu. Tom XV i XVI
Mam nadzieję, że kiedy przejdę na drugą stronę, nie znajdę tam żad-
nych Żydów czy gojów, katolików ani protestantów, Niemców, An-
glików, Francuzów ani Rosjan, czarnych ani białych, czerwonych ani
żółtych.
Mam nadzieję, że znajdę tam tylko ludzkie Dusze, samych Braci i
Siostry, niezmienionych przez rasę, wyznanie czy kolor skóry.
Chciałbym, aby Nietolerancja odeszła w dal, tak abym mógł położyć
się i odpocząć jedno lub dwa stulecia. Aby spokoju mego nie mąciły
trud, ciemnota, przesądy i drobne nieporozumienia, które naznaczają
naszą ziemską egzystencję chaosem i smutkiem.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]