Prawa sukcesu TOM1 i TOM2(1), ► TOP 21 ! ◄

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Napoleon Hill
Prawa Sukcesu
w szesnastu częściach
Uczące, po raz pierwszy w historii świata, prawdziwej filozofii, na
której zbudowany jest każdy osobisty sukces.
Tom I
Superumysł
Tom II
Określony Cel Główny
Niniejszy
darmowy
ebook zawiera
fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji,
Darmowa publikacja
dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
sprzedaży, zgodnie z
© Copyright by Wydawnictwo
& Piotr Obmiński
rok 2009
Tytuł: Prawa sukcesu. Tom I i Tom II (fragment utworu)
Autor: Napoleon Hill
Tłumacz: Małgorzata Zaleska
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW:
EMAIL:
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce infor-
macje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzy-
stanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor
oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
 Zadedykowany panom:
Andrew Carnegie, który zasugerował napisanie tego kursu.
Henry'emu Fordowi, którego zadziwiające osiągnięcia
stanowią podstawę praktycznie wszystkich szesnastu części tego kursu.
Edwinowi C. Barnesowi, Partnerowi biznesowemu Thomasa Alvy
Edisona, którego bliska osobista przyjaźń trwająca ponad piętnaście lat
pozwoliła autorowi „kontynuować” wobec całego mnóstwa różnych
przeciwności oraz wielu chwilowych niepowodzeń
napotkanych podczas przygotowywania niniejszego kursu.
SPIS
..................................................11
...........................................................................................18
...................................................24
TOM PIERWSZY: SUPERUMYSŁ
................................................................................33
........................................................................................50
......................................................53
.........................................................................59
......................................76
...........................................................88
.......99
......... 105
..................................... 121
TOM DRUGI: OKREŚLONY CEL GŁÓWNY
..........137
..............................................................177
............................. 212
[ Pobierz całość w formacie PDF ]