Prawdziwe nazwiska elity, Prawdziwe nazwiska -prominentow

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
deco-mix: Prawdziwe nazwiska "polskiej elity".Do poczytania i opinie prosze.Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:1) Dane tajne kartoteki ludnoci Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984,nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).2) Relacje osób znajšcych osobicie wielu sporód wykazanych.3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.1. Jerzy Albrecht - Finkelstein2. Amsterdamski - Saul Henrykowski3. Stanisław Arski - Apfelbaum4. Stefan Arski - Artur Salman5. Bronisław Baczko - Gideon6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz8. Jan K. Bielecki - Izaak Blumenfeld9. Bolesław Bierut - Rotenschwanz10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman11. Michał Boni - Jakub Bauer12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman14. Marek Borowski - Szymon Berman - jego wuj - Jakub Berman15. Stefan Bratkowski - Blumstejn16. Stanisław Brodzki - Bronstejn17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Małachowskiego20. August Chełkowski - Dawid Cnajbaum21. red. Kamila Chilińska - Halpern22. Wiesław Chrzanowski - Szymon Knopfstejn23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein25. Bernard Cukier - Kolski26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cymerman27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) - Wachter28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum29. Ostap Dłuski - Adolf Langer30. Jan Dobraczyński (pisarz) - Gutmacher31. Ludwik Dorn - Dornbaum32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman34. Arkady Fidler - Efroim Trusker35. Pawel Finder - Pinkus36. Aleksander Ford - Liwczyc37. Władysław Frasyniuk - Rotenschwanz38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg39. Bronisław Geremek - Berele Lewartow40. Zofia Gomułkowa - Liwa Szoken41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów43. Wiktor Górecki - Muhlrad,"komandos" z 196844. Maria Górowska (sędzia) - Sad lub Berger45. Halina Górska - Rasa Kugelschwanz46. Alina Grafowska - Rasa Rotenfisch47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Haka Grundbaum48. Ryszard Marek Wroński - Goldberger49. Wiktor Grosz - Izaak Medres50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u52. Aleksander Hall - Miron Hurman53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz56. Józef Hubner - Dawid Szwarc57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith58. Henryk Jabłoński - Apfelbaum59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit60. Ludwika Jankowska - Luba Kowieńska61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet62. Piotr Jasienica - Lech Benar63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman64. Mieczysław Jastrun - Agatstein65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława - Agatstein66. Kalina Jędrusik - Makusfeld67. Roman Jury - Chaim Szacht68. Jarosław i Lech Kaczyńscy - Kalkstein69. Ida Kamińska - Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski-?71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg72. Jan Kobuszewski - Weisleder73. adm. Piotr Kołodziejczyk - Robert Cajmer74. Grzegorz Kołodko - Samuel Hanerman75. Maria Komar (generałowa) - Riwa Zukerman76. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit77. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg78. Jerzy Kosiński - Josek Lewinkopf79. Janina Kotarbińska - Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego80. Mikołaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman81. Helena Kozłowska - Bela Frisch82. Stanisław Krajewski - Abel Kaimer83. Hanna Krall - Haka Rejchgold84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum85. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) - Wolf88. Kunicki - Goldfinger89. Kazimierz Kuratowski - Kuratow90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska - Goldman91. Jacek Kuroń - Icek Kordblum92. Aleksander Kwaniewski - Izaak Stoltzman93. Jolanta Kwaniewska -Konty - Kohn94. Stanisław Jerzy Lec - Letz de Tusch95. Janusz Lewandowski - Aaron Langman96. Olga Lipińska - Fajga Lippman97. Teresa Liszcz - Rasa Lankamer98. Jan Lityński - Jakub Leman99. Lubiejski - Zygielman100. Łozowski - Salomon Abramowicz101. Aleksander Łuczak - Dawid Lachman102. Helena Łuczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)104. Aleksander Małachowski - Jakub Goldsmith105. Marek Markiewicz - Samuel Moritz106. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman107. Jacek Merkel - Samuel Nelken108. Adam Michnik - Aaron Szechter109. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman110. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum111. Leszek Moczulski - Robert Berman112. Karol Modzelewski - Samuel Mendel113. Zygmunt Modzelewski - Fischer114. Jerzy Morawski - Izaak Szloma115. Stanisław Nadzin - Gutman116. Stefan Niesiołowski - Aaron Nusselbaum118. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer119. Róża Ochabowa - Grunbaum120. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein121. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Łemek)122. Jan Olszewski - Izaak Oksner123. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg124. Jerzy Osiatyński - Szymon Weinbach125. Janina Paradowska - Rachela Busch126. Jan Parys - Haim Pufahl127. Aleksander Paszyński - Finkelstein128. Mirosława Pażyńska - Srula Kundelman129. Lesław Podkański - Izaak Freinkel130. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz131. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz132. Radkiewiczowa, żona min. - Ruta Teitsch133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.134. Mieczysław Rakowski - Mojżesz Rak135. Jan Reguła - Josek Mützenmacher136. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht138. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider139. Jan Rulewski - Fikelman140. Rutkowski Botwin141. Hanka Sawicka - Szapiro142. Ryszard Setnik - Szymon Bauman143. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer144. Janusz Sityński - Jakub Leman145. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen146. Skrzeszewski - Fokenman147. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel148. Władysław Sławny - Rosenberg149. Antoni Słonimski - Stomma150. Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman151. Ewa Spychalska - Salome Stein152. Marian Starownik - Symeon Steinman153. Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman154. Stanisław Stomma - Szaja Sommer155. Michał Stršk - Baruch Steinberg156. Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark157. Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold158. Hanna Suchocka - Haka Silberstein159. Bolesław Sulik - Jakub Steinberg160. Kalman Sultanik - Chaim Studniberg161. Irena Szewińska (sportowiec) - I. Kirszenstein162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter163. Roman Szydłowski - Szancer164. Wiesława Szymborska - Rottermund165. Paweł piewak - Stinger166. Bolesław Tejkowski - Benio Tejkower167. Jerzy Turowicz - Jakow Turnau168. Stanisław Tuszewski - Salomon Hardnik169. Magda Umer (piosenkarka) - Humer(córka zbrodniarza UB)170. Jerzy Urban - Josek Urbach171. Mieczysław Wachowski - Jakub Windman172. Henryk Walczak - Zukerman173. Lech Wałęsa - Lejba Kohne174. Dawid Warszawski - Konstanty Gebert175. Adam Ważyk (poeta) - Wagman176. Andrzej Werblan - Aaron Werblicht177. Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern178. Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga179. Dariusz Wójcik - Dawid Wisental180. Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer181. Ludmiła Wujec - Okrent182. Jan Wyka - Leopold Wessman183. Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum184. Janusz Zaorski - Jakub Bauman185. Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.186. Janusz Ziółkowski - Izaak ZemlerWojskowi187. gen. Edward Braniewski - Brandsteter188. gen. Jan Drzewiecki - Holzer189. gen. Marian Graniewski - Gutaker190. gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres191. gen. Artur Jastrzębski - Artur Ritter (Niemiec)192. gen. Grzegorz Korczyński - Kalinowski193. gen. Leszek Krzemień - Maksymilian Wolf194. gen. Matejewski - Kugelschwanz195. gen. Marian Naszkowski - Wasser196. gen. St. Popławski - Siergiej Grochow (Rosjanin)197. gen. Karol wierczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum198. gen. Leon Turski - Tennenbaum199. gen. Mieczysław Wšgrowski - Izaak Pustelman200. gen. Tadeusz Wilecki - Wałłach201. gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP202. gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer203. płk Michał Bron - Bronstein, prac. MSZ204. płk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa205. płk Otto Fiński - Finkenstein, szef sztabu "Służba Polsce"206. płk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.207. płk Gradlewski - Goldberg, GZP WP208. płk Mieczysław Kowalski - Kohn209. płk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG210. płk Rosiński - Rosenberg, DOW211. płk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP212. płk St. Sokołowski - Szabat, prac. WAP213. płk Paweł Solski - Pinkus, szef Sł. Samoch. WP214. płk Szulczyński - Szulcynger, d-ca pułku215. płk Wł. Tykociński - Tikotiner, attache wojsk.216. płk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia217. płk Żarski - Silberstein, prac. WAP218. ppłk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ219. ppłk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW220. ppłk Adam Łaski - Gutbrot, prac. ASG221. ppłk Henryk Zieman - Zysman, DOW222. mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW223. mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys224. mjr Józef liwiński - Flaumenbaum, szef Wyd. "Służba Polsce"225. mjr Henryk Umiński - Keff226. Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy227. Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.228. sędzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sšd Wojsk. Wrocław229. Maksymilian Litiński - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.230. Lubiejski - Zygielman, II Zarzšd231. Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.232. Jan Orliński - Unterweiser, Prok. Wojs... [ Pobierz całość w formacie PDF ]