Prawo administracyjne Duniewska Zofia, P jak Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Prawo administracyjneDuniewska Zofia, Jaworska-Dębska Barbara, Michalska-Badziak Ry Jak ściągnąć Prawo administracyjne? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.W książce omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego, takie jak: ? geneza, charakterystyka i definicje prawaadministracyjnego, ? zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji, ? źródła prawa administracyjnego, ? ustrój administracji państwowej isamorządowej, ? kontrola administracji publicznej, a także ? zasady i zagadnienia nieomówione dotychczas w literaturze, np. zasada ochrony godnościczłowieka w działaniu administracji, zasada solidarności społecznej i dobrej administracji. Podręcznik łączy w szerokim zakresie teorię prawaadministracyjnego z praktyką, m.in. poprzez wykorzystanie orzecznictwa sądowego. Zawarte w piątym wydaniu treści są uaktualnione i rozbudowaneo zagadnienia europeizacji prawa administracyjnego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania,socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego,prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Będzie również przydatna dla urzędników samorządowych i pracowników urzędów państwowych. Stanprawny na 30 listopada 2012 roku. POBIERZ Prawo administracyjne TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]