Prawo archimedesa,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prawo Archimedesa podstawowe prawo hydro- i aerostatyki okrelajšce siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz.Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartoć siły jest równa ciężarowi wypartego płynu.Siła ta jest wypadkowš wszystkich sił parcia płynu na ciało.Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało.Legenda głosi, że król Syrakuz zwrócił się do Archimedesa, aby ten zbadał, czy korona, którš wykonał dla Hierona II pewien syrakuzańskizłotnik, zawiera tylko złoto, czy jest to jedynie pozłacane srebro. Archimedes długo nad tym rozmylał, aż wreszcie pewnego razu w czasie kšpieliw wannie poczuł jak w miarę zanurzania się w wodzie ciężar jego ciała się zmniejsza. Oszołomiony swoim odkryciem, wyskoczył z wanny i z okrzykiem Eureka!(Heureka, gr. ?????? "znalazłem") nago wybiegł na ulicę i udał się do króla. Po otrzymaniu odpowiedniej wartoci dla ciężaru właciwego koronyArchimedes porównał jš z ciężarem właciwym czystego złota okazało się, że korona nie była z niego wykonana.Siłę wyporu da się zapisać wzorem:Fwyporu = ? płynu g V zanurzona---------------------------------?płynu - gęstoć płynu (cieczy, gazu) w którym zanurzone jest ciało - [w układzie SI w kg/m3]Vzanurzona objętoć tej częci ciała, która jest zanurzona w płynie (w układzie SI w m3)g przyspieszenie ziemskie [w układzie SI w m/s2]Archimedes odkrył to prawo podczas kšpieli. Król Syrakuz,Hieron II zapytał się go czy jego korona jest zrobiona z prawdziwego złota. Archimedes ustalił iż wystarczyzanurzyć koronę w wodzie i zmierzyć ile wody wyprze(I gdy to odkrył to przebiegł nagi przez miasto by podzielić się z nim z tš nowinš).Następnie wzišł koronę ijednakowej wagi bryłkę złota. Korona jednak nie wyparła tyle wody co złota bryłka.Był to niezbity dowód, że król został oszukany. [ Pobierz całość w formacie PDF ]