Prawo karne materialne i procesowe Aplikacje prawnicze Świczewska Alicja EBOOK, Podręczniki, lektury

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Prawo karne materialne i procesowe Aplikacje prawniczeŚwiczewska Alicja Jak ściągnąć Prawo karne materialne i procesowe Aplikacje prawnicze? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj linkdo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.TABELE PORÓWNAWCZE – nowa seria, która w sposób syntetyczny przedstawia najważniejsze informacje z danych dziedzin prawa, ujęte w formiewygodnej i praktycznej tabeli porównawczej. Prawo karne materialne i procesowe to opracowanie zawierające omówienie: części ogólnej Kodeksukarnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń, części szczególnej Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, wybranych przestępstw iwykroczeń skarbowych, ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przepisów karnych zawartych w ustawie z 15.9.2000 r. – Kodeksspółek handlowych, Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, w opracowaniu zostałyomówione zmiany wprowadzone ustawami z 26.11.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (Dz.U. Nr 240, poz. 1602), a także z12.2.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227). Jeżelijesteś aplikantem adwokackim, radcowskim czy notarialnym i przygotowujesz się do kolokwium z zakresu prawa karnego materialnego lubprocesowego jest to książka, dzięki której; przyswoisz szybko wiedzę, sprawdzisz swoje wiadomości, nabierzesz umiejętności w poruszaniu się międzyposzczególnymi ustawami. POBIERZ Prawo karne materialne i procesowe Aplikacje prawnicze TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]