Prawo transportowe w logistyce1 -, Pobrane, Logistyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2013-05-08
PRAWO TRANSPORTOWE W LOGISTYCE
CELĆWICZEŃ
Zapoznanie łuchaczyzprocesem
przygotowaniaoerty,uzupełnieniem
zlecenia spedycyjnego, wykorzystaniem
informacji bukingowych, przygotowaniem
instrukcji konosamentowych,
sprawdzeniem poprawnosci danych na
konosamencie
TEMAT:
Zapytanie ofertowe, Zlecenie spedycyjne,
buking, instrukcje konosamentowe,
konosament
mgrMarcinDługoz
PROCES SPEDYCYJNY
PROCES SPEDYCYJNY
1. Prełanie/otrymanieapytaniaoertowego
2. Przygotowanie oferty
3. Wypełnienieleceniapedycyjnego
4. Dokonaniereerwacjigodniepryjtymleceniem
s pe dycyjnym ( tr. Morski/ tr. Lotniczy / tr. Drogowy)
5. Prygotowaniedokumentówhandlowych(akturahandlowa,
pa cking list)
6. Prygotowanie/uupełnienielitówprewoowych
7. Ubepieceniepreyłki
8. Wprowadzenie elementówkomplikujących(opónieniaw
tranporcie,bytdużygabarytpreyłki,witaetc
9. Poi nformowanie klienta o komplikacjach podczas realizacji
uługitranportowej– ugodnienie/wybórnajlepego
rowiąania
10. Re alizacja alternatywnegorowiąania(miana
reerwacji,portuwylotu,portywypłynicia,prewonikaetc)
11.
Wys tawienie faktury za realizacje transportu.
12.
Re klamacja klienta (uszkodzenia w transporcie)
PROCES SPEDYCYJNY
1.
Przełanie/otrzymaniezapytaniaoertowego
Prooprelanieoertynarachtmorkikontenera40HCowade4050kgs w
relacji Sosnowiec – Hamburg – Montreal- Youngstown, OH. Odprawa Celna
Sosnowiec.
13. Poi nformowanie klientaoniebdnychdokumentach(
fotografie, cargo damage report/cmr , faktura, oficjalne pismo
ros zczeniowe )
14. Zgłoeniere klamacji do ubezpieczyciela
15. Uzna nie/odrzucenie re klamacji
16. Prełaniedoklientaankietyoceniającejuług
Warunki transportu: DAP Youngstown, OH
Rodzaj kontenera: 40 HC
Waga towaru: 4050 kgs
ZaładunekSonowiec
PortwyjciaHamburg
Odprawa Celna : ?
Miejsce dostawy: Youngstown, OH 44503 ( USA)
1
2013-05-08
2. Przygotowanie oferty
2. Przygotowanie oferty
-
PROSBDORMTOROPRZESŁNIESTWEKWRELCJIHamburg– Youngstown, OH
-
Otrzymanie od armatora stawek
-
1Wybranienajkorytniejejopcji(cena,dotpnoćkontenerów,możliwe
wypłynicia
-
-
sailing OOCL,
(
)
-
Sprawdzeniedotpnociputychkontenerów(
? )
-
sailing Hapag Lloyd (
)
2.
3. Zlecenie spedycyjne
4Przygotowaniedokumentówhandlowych
•Dokumenty handlowe (
lkceptacjeoertypreklienta(klientpotwierdachćrealiacji)


Prełanieprobybukingowejdoarmatora

2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]