Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne. Wydanie 1 - ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne. Wydanie 1 - Małgorzata Janicz, MonikaSkinder-Pik Jak ściągnąć Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne. Wydanie 1 - Małgorzata Janicz,Monika Skinder-Pik? - INSTRUKCJA1. Kliknijtutajlub skopiuj link/files/prawo-unii-europejskiej-w-orzeczeniach-trybunau-sprawiedliwosci-dla-karnistow-uwagi-praktyczne-wydanie-1-magorzata-janicz-monika-skindedo przeglądarki. 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami.W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień prawa Unii Europejskiej pod kątem krajowego prawa karnego oraz zawarto najważniejsze orzeczeniaTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tej dziedziny prawa wraz z komentarzem. Autorki przedstawiają m.in.: - unijne instrumenty prawne i ichoddziaływanie na krajowe prawo karne, - przykłady spraw unijnych z zakresu zasad ogólnych, rozporządzeń i dyrektyw, - procedurę dotyczącą pytańprejudycjalnych, - zasady wykładni przepisów krajowych w świetle prawa Unii Europejskiej. W związku z tym, że od dnia 1 grudnia 2014 r. polscysędziowie orzekający w sprawach karnych uzyskują uprawnienie do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału w zakresie instrumentówdawnego III filaru, książka w szczególności adresowana jest do tej grupy praktyków prawa. Zainteresuje również prokuratorów, profesjonalnychpełnomocników i obrońców. Będzie także interesującym uzupełnieniem wykładu prawa karnego procesowego dla aplikantów. Małgorzata Janicz -sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Monika Skinder-Pik - prokurator ProkuraturyOkręgowej w Gdańsku, w latach 2007-2013 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;ekspert Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). POBIERZ Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. Uwagi praktyczne. Wydanie 1 - Małgorzata Janicz, MonikaSkinder-Pik TERAZ! [ Pobierz całość w formacie PDF ]