Prawo wekslowe i czekowe i inne akty prawne(1), zachomikowane(1), Administracja podręczniki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Niniejsza
darmowa publikacja
zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji
.
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora
. Zabronione s¹
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z
.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym
Prawo
wekslowe
i czekowe
i inne akty prawne
Prawo jest
na naszej
stronie!
www.profinfo.pl
www.wolterskluwer.pl
codzienne aktualizacje
pełna oferta
zapowiedzi wydawnicze
rabaty na zamówienia zbiorcze
do negocjacji
uproszczony sposób zakupu e-mailem:
zamowienia.internet@wolterskluwer.pl
Prawo
wekslowe
i czekowe
i inne akty prawne
Stan prawny
na 15 kwietnia 2008 r.
z hasłami i skorowidzami
[ Pobierz całość w formacie PDF ]