Precious.2009.DVDRip.XviD-ViSiON darkwarez.pl sucharPL, NIEWIDZIANE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{786}{879}{y:b}Precious:|Na podstawie powie�ci Sapphire{883}{933}T�umaczenie ze s�uchu:|sabress{941}{1001}Synchro: dev22{1069}{1176}{Y:i}Wszystko jest darem wszech�wiata.{1812}{1923}{Y:i}Nazywam si� Claireece Precious Jones.{1932}{2024}{Y:i}Chcia�abym mie� ch�opaka,|z blad� cer� i fajnymi w�osami.{2028}{2072}{Y:i}Chcia�abym by� na ok�adce magazynu.{2076}{2168}{Y:i}Ale najpierw chcia�abym by� w jednym|z tych klip�w w telewizji o Czarnych.{2172}{2216}{Y:i}Mama twierdzi, �e nie umiem ta�czy�.{2220}{2312}{Y:i}A zreszt�...|Kto chcia�by ogl�da� taniec takiej wielkiej dupy.{2316}{2408}Je�eli nikt si� nie zg�osi,|b�d� musia� sam kogo� wybra�.{2412}{2456}Tak fajnie, Laticia, jeste� pierwsza{2460}{2527}Laticia! Jess Wesley b�dziesz drugi!{2531}{2575}{Y:i}Lubi�, matematyk�.{2579}{2623}{Y:i}Ca�� lekcj� siedz� cicho.{2627}{2671}{Y:i}- Nawet nie otwieram ksi��ki.|- Rozumiesz, co mam na my�li?{2675}{2743}{Y:i}Po prostu sobie siedz�.{2747}{2815}{Y:i}Codziennie sobie m�wi�...{2819}{2839}{Y:i}... �e co� si� zmieni.{2843}{2863}My�l� o tym naprawd� serio.{2867}{2935}{Y:i}�e si� gdzie� wyrw�...{2939}{3007}{Y:i}... albo, �e mnie kto� zauwa�y.{3011}{3079}{Y:i}�e b�d� normalna.{3083}{3151}{Y:i}�e b�d� uwa�a� i siedzie� w pierwszej �awce.{3155}{3199}Lekcja.{3203}{3247}{Y:i}Raz...{3251}{3295}Lekcja jest po to �eby si� czego� nauczy�{3299}{3367}{Y:i}Lubi� pana Wichera.{3371}{3415}{Y:i}Wyobra�am sobie, �e jest moim m�em.{3419}{3486}{Y:i}�e mieszkamy w okolicach Westchester.{3490}{3606}{Y:i}Popatrzcie na niego.|On te� mnie lubi. Wiem o tym.{3610}{3654}{Y:i}czytam to z jego oczu.{3658}{3726}{Y:i}Zawsze jak si� na mnie patrzy,|to si� u�miecha{3730}{3798}- Ch�opcy... Ch�opcy! Ch�opcy!|- Nie jestem twoim pierdolonym ch�opcem!{3802}{3894}- Rozpraszasz klas�.|- Nie b�dziesz mi m�wi� co mam robic!{3898}{3993}Morda kurwa w kube�! Pr�buj� go s�ucha�.{4042}{4110}{Y:i}Pan Wicher wie, �e go wspieram.{4114}{4181}Strona 122...{4186}{4254}Dlaczego szczekasz, Jess?{4258}{4326}Poniedzia�kowe zadanie.{4330}{4374}Zak�adam, �e wszyscy je zrobili.{4378}{4453}Nie. Nie! Nie.{4497}{4589}Prosz�... Pre.. Precious. Cicho! Precious.{4593}{4661}We� swoje rzeczy i podejd� tu na chwile{4665}{4798}{Y:i}- Nie.|- Czy jest kto� taki, kto nie odrobi� zadania?{4833}{4972}Dlaczego? To nie by�a pro�ba,|ale polecenie. Czy jest to jasne?{5025}{5109}Wzywaj� ci� do dyrektora.{5361}{5465}- Idzie do dyry.|- Dosy�. Wystarczy ju�!{5481}{5548}Nie, ma zakaz wst�pu na teren szko�y.|Gdzie go widzieli?{5552}{5644}Czy mo�e pani zawo�a� pana Turka z pokoju 25,|aby natychmiast przyszed� do pokoju 216? Dzi�kuj�.{5648}{5740}Nie. Widzieli go na drugim pi�trze{5744}{5788}{Y:i}Tak. Dzi�kuj�.{5792}{5876}{Y:i}Zawo�aj Claireece.{5912}{5993}Mo�esz wej�� do �rodka.{6056}{6124}Panie Taylor. Tu pani Lichenstein.{6128}{6148}Chod� dalej.{6152}{6243}Matthew Williams drugie pi�tro.{6248}{6268}...przed jego szafk�.{6272}{6364}Tak. W zesz�ym tygodniu zosta� wyrzucony.{6368}{6412}Tak.{6416}{6500}Tak. Naturalnie. Dzi�kuj�.{6511}{6582}Witaj Claireece.{6679}{6754}Czy jeste� w ci��y?{6895}{6939}Masz 16 lat..{6943}{7035}...ci�gle jeste� w gimnazjum...{7039}{7107}...a oczekujesz drugiego dziecka.{7111}{7195}Czy to prawda, Claireece?{7207}{7291}Czy znowu jeste� w ci��y?{7447}{7490}Co sie sta�o, Claireece?{7494}{7589}Uprawia�am seks, pani Lichenstein.{7686}{7820}Chcia�aby� co� jeszcze powiedzie�|o swoim stanie, Claireece?{7902}{7987}- Claireece?|- Mam k�opoty?{8046}{8114}Dzi�kuj�. Lepiej wr�c� na matematyk�.{8118}{8221}Usi�d�, Claireece, siadaj w tej chwili!{8238}{8330}Musimy odby� rozmow�. Ja, ty i twoja mama.{8334}{8378}Mama nie ma czasu.{8382}{8450}Dobrze wi�c. Co powiesz,|�ebym przysz�a do was do domu?{8454}{8474}Na pani miejscu bym tego nie robi�a.{8478}{8569}Ja. B�d� ci� musia�a zawiesi�.{8573}{8617}To niesprawiedliwe! Nic nie zrobi�am!{8621}{8737}- Wywi�zuj� si� ze swoich zobowi�za�. Mam dobre oceny.|- W domu jest co� nie w porz�dku{8741}{8897}Je�li co� si� dzieje z�ego w twoim|domu chc� �eby� mi to teraz powiedzia�a.{9125}{9169}Kupi�a� mi fajki?{9173}{9217}Nie, nie mieli.{9221}{9311}Ale da�am ci bilet. Wr�c� tam.{9964}{10028}Tak... Tak!{10036}{10123}To jest to! Tatu� ci� kocha.{10252}{10320}Precious! Prosz�!{10324}{10440}- Precious, co my�lisz o filmie?|- My�l�, �e jest cudowny.{10444}{10565}- By�a� �wietna madam. Jak si� czujecie?|- �wietnie!{10587}{10655}Jeszcze jedno! Jeszcze jedno!|Ja te� was kocham!{10659}{10727}- Kocham ci�!|- Kochamy ci�!{10731}{10815}Ludzie, kocham was!|Cze��!{10995}{11083}Nie b�d� dwa razy powtarza�.{12050}{12118}Powiedz temu cieciowi niech|przestanie bawi� si� klaksonem.{12122}{12190}{Y:i}Nienawidz� �pun�w.{12194}{12262}{Y:i}Nikt do nas nie nie dzwoni, tylko �puny.{12266}{12373}{Y:i}Czemu nie dadz� nam kurwa spokoju?{12434}{12501}Przesta�cie tr�bi� tym|pojebanym klaksonem, wy chuje!{12505}{12613}{Y:i}W getcie trzeba mie� z�� reputacj�.{12697}{12802}Przesta�cie wciska� ten zasrany klakson!{12985}{13029}Przesta�cie!{13033}{13077}Daj spok�j!{13081}{13182}Naci�nij guzik i powiedz: "S�ucham!".{13249}{13388}Tu Sandra Lichenstein szukam|Claireece i pani� Mary Johnstonov.{13417}{13461}Kto to Precious?{13465}{13546}Bia�a dziwka ze szko�y.{13704}{13748}Czego pani chce?{13752}{13872}Claireece, chc� porozmawia�|o twoim wykszta�ceniu.{13920}{13988}Powiedz tej suce niech spada do burdelu{13992}{14036}{Y:i}Matka nie chce chodzi� na|spotakania z dyrektork�,{14040}{14141}{Y:i}a chcesz �eby tata przyszed�?{14184}{14252}Niech pani odejdzie Lichenstein,|ni� pani skopiemy dup�.{14256}{14300}{Y:i}Claireece, rozmawia�am z panem Wicherem...{14304}{14372}{Y:i}jeste� jedn� z jego najlepszych uczennic.{14376}{14444}- Je�li ta twoja t�usta suka nie we�mie swojej dupy w troki...|- �e masz talent...{14448}{14515}{Y:i}... �e masz potencja� matematyczny.{14519}{14611}{Y:i}Rozmawia�am dzi� z pani�|McKnight z poradni pedagogicznej,{14615}{14659}"Nauka nie musi by� zawsze tortur�".{14663}{14731}{Y:i}Po to s� takie specjalne szko�y.{14735}{14803}Claireece, s�uchasz mnie?{14807}{14875}- Tak.|- Dobrze.{14879}{14923}Pani McKnight|"Nauka nie musi by� zawsze tortur�".{14927}{14995}Znajduje si� na 11-m pi�trze.{14999}{15091}{Y:i}... Hotelu Theresa na 125 ulicy.{15095}{15163}Sp�aw t� dziwk�.{15167}{15211}{Y:i}... 11-te pi�tro.{15215}{15283}S�ysza�am ju� za pierwszym razem.{15287}{15351}W porz�dku.{15359}{15403}{Y:i}Nie wiem co to jest poradnia.{15407}{15498}{Y:i}Ale mam przeczucie, �e to mi pomo�e.{15502}{15570}{Y:i}Serce mi zata�czy�o z rado�ci.{15574}{15666}{Y:i}Pan Wicher my�li, �e jestem dobr� uczennic�.{15670}{15764}{Y:i}Wiedzia�am, �e mnie lubi.{16198}{16266}Szko�a nie jest ci potrzebna!{16270}{16314}Rusz dup� do pracy!{16318}{16410}Co sobie my�lisz, �e kim jeste�?{16414}{16482}Teraz sobie my�li jaka bystra jest, co?{16486}{16583}G�upia szmato! Mia�a� zamkn�� jap�!{16653}{16745}Tylko dlatego, �e zrobi�a� wi�cej dzieci|my�lisz sobie kurwa, �e lepsza jeste�?{16749}{16827}Pieprz� ci� i je te�!{16893}{16954}Precious!{16965}{17009}Chod�. Precious!{17013}{17057}Precious!{17061}{17105}Chod� tu, suko!{17109}{17177}Chcia�a�, �eby ta bia�a suka tu przysz�a?{17181}{17249}- czemu jestem zastraszana?|- M�wi�am jej, �eby nie przychodzi�a.{17253}{17369}Wi�c czemu mi kurwa dzwoni�a|na m�j zasrany dzwonek?!{17373}{17441}Nie s�ysz� ci�, Precious.|A taka wygadana by�a� w szkole!{17445}{17536}Czemu mi wmawiasz, �e nie m�wi�a� tej suce|�eby tu przysz�a skoro dzwoni�a do drzwi?{17540}{17584}M�wi�am jej �eby nie przychodzi�a!{17588}{17656}My�lisz sobie, �e skoro masz|uczucia to ju� jeste� doros�a.{17660}{17752}Cho�by za to, co odwali�a� w kuchni|powinnam ci rozgnie�� twarz na blacie.{17756}{17848}Ale pozwoli�am ci by� w pokoju|i czeka�am a� sko�czy� gadk�.{17852}{17920}Ale co� ci powiem suko.|Je�li jeszcze raz to zrobisz,{17924}{17992}b�dzie to ostatni raz w twoim zasranym �yciu.{17996}{18016}Obiecuj� ci to.{18020}{18064}B�dziesz mi tu nasy�a� bia�e suki,|�eby mi dzwoni�a na m�j dzwonek?{18068}{18160}�eby mi m�wi�a o poradniach? G�upia krowa!{18164}{18256}Nigdy si� niczego nie nauczysz nikt|ci� nie chce, ani nie potrzebuje.{18260}{18376}Dawa�a� tu dupy, spa�a� z moim|ch�opem i masz z nim dw�jk� dzieci,{18380}{18472}z kt�rych jedno jest jak zwierz�,|kt�re biega tu dooko�a ze swoim g�upim ryjem.{18476}{18543}Wiesz co dziwko?|Je�li my�lisz �e{18547}{18591}dla ciebie jestem stara{18595}{18687}chcesz mnie st�d wyjeba� i wzi�� moj� fors�!{18691}{18783}Co tak stoisz i gapisz si� na|mnie jak jaka� doros�a diva?{18787}{18903}Ja ci poka�� co robi� doros�e kobiety,|Nie wiesz o nich nic!{18907}{18951}Prawdziwe kobiety po�wi�ci�y by si�!{18955}{19023}Mia�am usun�� ci���, kiedy mi si� trafi�a�!|Tylko stoisz i nic!{19027}{19119}Zaraz w dzie� kiedy ci g�upi doktorzy|ci� wyci�gn�li wiedzia�am, �e jeste� zerem.{19123}{19215}Co to za g�upawy u�mieszek kurwo?|Z�a� z tych pojebanych schod�w!{19219}{19333}Wi�c sobie st�j! �miej si�...|Ty t�usta szmato!{19363}{19407}Co to by�o suko?{19411}{19482}Zabij� ci� suko!{20490}{20533}Musisz odpocz��.{20537}{20605}Juro czeka ci� bardzo d�ugi dzie�.{20609}{20702}I pami�taj... mamusia ci� kocha.{20969}{21037}Precious, wiesz, �e ci� kocham.{21041}{21109}Wykopi� t� bia�� suk� z mojego domu.{21113}{21253}I przyjd� do ciebie. Zamieszkamy|gdzie� w okolicach Westchesteru.{22336}{22380}Gdzie idziesz?{22384}{22428}Gdzie idziesz?!{22432}{22550}Nie zapomnij mi poda�|wynik�w LOTTO i wyrzu� pety!{22599}{22681}I kup jak�� zapalniczk�!{22767}{22824}Ethel?{22911}{22955}- Precious, gdzie b�dziemy gra�?|- Id� do diab�a.{22959}{23027}- Nie mia�a� by� dzis... [ Pobierz całość w formacie PDF ]