Precious (2009) DvdScR.Xvid), ★MOJE PLIKI★ Haslo; 13piatek, ★ NAPISY DO FILMOW ★

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{786}{879}{y:b}Precious:|Na podstawie powie�ci Sapphire{883}{933}T�umaczenie ze s�uchu:|sabress{941}{1001}Synchro: Mieszko98 & wojtekgra{1007}{1114}{Y:i}Wszystko jest darem wszech�wiata.{1750}{1861}{Y:i}Nazywam si� Claireece Precious Jones.{1870}{1962}{Y:i}Chcia�abym mie� ch�opaka,|z blad� cer� i fajnymi w�osami.{1966}{2010}{Y:i}Chcia�abym by� na ok�adce magazynu.{2014}{2106}{Y:i}Ale najpierw chcia�abym by� w jednym|z tych klip�w w telewizji o Czarnych.{2110}{2154}{Y:i}Mama twierdzi, �e nie umiem ta�czy�.{2158}{2250}{Y:i}A zreszt�...|Kto chcia�by ogl�da� taniec takiej wielkiej dupy.{2254}{2346}Je�eli nikt si� nie zg�osi,|b�d� musia� sam kogo� wybra�.{2350}{2394}Tak fajnie, Laticia, jeste� pierwsza{2398}{2465}Laticia! Jess Wesley b�dziesz drugi!{2469}{2513}{Y:i}Lubi�, matematyk�.{2517}{2561}{Y:i}Ca�� lekcj� siedz� cicho.{2565}{2609}{Y:i}- Nawet nie otwieram ksi��ki.|- Rozumiesz, co mam na my�li?{2613}{2681}{Y:i}Po prostu sobie siedz�.{2685}{2753}{Y:i}Codziennie sobie m�wi�...{2757}{2777}{Y:i}... �e co� si� zmieni.{2781}{2801}My�l� o tym naprawd� serio.{2805}{2873}{Y:i}�e si� gdzie� wyrw�...{2877}{2945}{Y:i}... albo, �e mnie kto� zauwa�y.{2949}{3017}{Y:i}�e b�d� normalna.{3021}{3089}{Y:i}�e b�d� uwa�a� i siedzie� w pierwszej �awce.{3093}{3137}Lekcja.{3141}{3185}{Y:i}Raz...{3189}{3233}Lekcja jest po to �eby si� czego� nauczy�{3237}{3305}{Y:i}Lubi� pana Wichera.{3309}{3353}{Y:i}Wyobra�am sobie, �e jest moim m�em.{3357}{3424}{Y:i}�e mieszkamy w okolicach Westchester.{3428}{3544}{Y:i}Popatrzcie na niego.|On te� mnie lubi. Wiem o tym.{3548}{3592}{Y:i}czytam to z jego oczu.{3596}{3664}{Y:i}Zawsze jak si� na mnie patrzy,|to si� u�miecha{3668}{3736}- Ch�opcy... Ch�opcy! Ch�opcy!|- Nie jestem twoim pierdolonym ch�opcem!{3740}{3832}- Rozpraszasz klas�.|- Nie b�dziesz mi m�wi� co mam robic!{3836}{3931}Morda kurwa w kube�! Pr�buj� go s�ucha�.{3980}{4048}{Y:i}Pan Wicher wie, �e go wspieram.{4052}{4119}Strona 122...{4124}{4192}Dlaczego szczekasz, Jess?{4196}{4264}Poniedzia�kowe zadanie.{4268}{4312}Zak�adam, �e wszyscy je zrobili.{4316}{4391}Nie. Nie! Nie.{4435}{4527}Prosz�... Pre.. Precious. Cicho! Precious.{4531}{4599}We� swoje rzeczy i podejd� tu na chwile{4603}{4736}{Y:i}- Nie.|- Czy jest kto� taki, kto nie odrobi� zadania?{4771}{4910}Dlaczego? To nie by�a pro�ba,|ale polecenie. Czy jest to jasne?{4963}{5047}Wzywaj� ci� do dyrektora.{5299}{5403}- Idzie do dyry.|- Dosy�. Wystarczy ju�!{5419}{5486}Nie, ma zakaz wst�pu na teren szko�y.|Gdzie go widzieli?{5490}{5582}Czy mo�e pani zawo�a� pana Turka z pokoju 25,|aby natychmiast przyszed� do pokoju 216? Dzi�kuj�.{5586}{5678}Nie. Widzieli go na drugim pi�trze{5682}{5726}{Y:i}Tak. Dzi�kuj�.{5730}{5814}{Y:i}Zawo�aj Claireece.{5850}{5931}Mo�esz wej�� do �rodka.{5994}{6062}Panie Taylor. Tu pani Lichenstein.{6066}{6086}Chod� dalej.{6090}{6181}Matthew Williams drugie pi�tro.{6186}{6206}...przed jego szafk�.{6210}{6302}Tak. W zesz�ym tygodniu zosta� wyrzucony.{6306}{6350}Tak.{6354}{6438}Tak. Naturalnie. Dzi�kuj�.{6449}{6520}Witaj Claireece.{6617}{6692}Czy jeste� w ci��y?{6833}{6877}Masz 16 lat..{6881}{6973}...ci�gle jeste� w gimnazjum...{6977}{7045}...a oczekujesz drugiego dziecka.{7049}{7133}Czy to prawda, Claireece?{7145}{7229}Czy znowu jeste� w ci��y?{7385}{7428}Co sie sta�o, Claireece?{7432}{7527}Uprawia�am seks, pani Lichenstein.{7624}{7758}Chcia�aby� co� jeszcze powiedzie�|o swoim stanie, Claireece?{7840}{7925}- Claireece?|- Mam k�opoty?{7984}{8052}Dzi�kuj�. Lepiej wr�c� na matematyk�.{8056}{8159}Usi�d�, Claireece, siadaj w tej chwili!{8176}{8268}Musimy odby� rozmow�. Ja, ty i twoja mama.{8272}{8316}Mama nie ma czasu.{8320}{8388}Dobrze wi�c. Co powiesz,|�ebym przysz�a do was do domu?{8392}{8412}Na pani miejscu bym tego nie robi�a.{8416}{8507}Ja. B�d� ci� musia�a zawiesi�.{8511}{8555}To niesprawiedliwe! Nic nie zrobi�am!{8559}{8675}- Wywi�zuj� si� ze swoich zobowi�za�. Mam dobre oceny.|- W domu jest co� nie w porz�dku{8679}{8835}Je�li co� si� dzieje z�ego w twoim|domu chc� �eby� mi to teraz powiedzia�a.{9063}{9107}Kupi�a� mi fajki?{9111}{9155}Nie, nie mieli.{9159}{9249}Ale da�am ci bilet. Wr�c� tam.{9902}{9966}Tak... Tak!{9974}{10061}To jest to! Tatu� ci� kocha.{10190}{10258}Precious! Prosz�!{10262}{10378}- Precious, co my�lisz o filmie?|- My�l�, �e jest cudowny.{10382}{10503}- By�a� �wietna madam. Jak si� czujecie?|- �wietnie!{10525}{10593}Jeszcze jedno! Jeszcze jedno!|Ja te� was kocham!{10597}{10665}- Kocham ci�!|- Kochamy ci�!{10669}{10753}Ludzie, kocham was!|Cze��!{10933}{11021}Nie b�d� dwa razy powtarza�.{11988}{12056}Powiedz temu cieciowi niech|przestanie bawi� si� klaksonem.{12060}{12128}{Y:i}Nienawidz� �pun�w.{12132}{12200}{Y:i}Nikt do nas nie nie dzwoni, tylko �puny.{12204}{12311}{Y:i}Czemu nie dadz� nam kurwa spokoju?{12372}{12439}Przesta�cie tr�bi� tym|pojebanym klaksonem, wy chuje!{12443}{12551}{Y:i}W getcie trzeba mie� z�� reputacj�.{12635}{12740}Przesta�cie wciska� ten zasrany klakson!{12923}{12967}Przesta�cie!{12971}{13015}Daj spok�j!{13019}{13120}Naci�nij guzik i powiedz: "S�ucham!".{13187}{13326}Tu Sandra Lichenstein szukam|Claireece i pani� Mary Johnstonov.{13355}{13399}Kto to Precious?{13403}{13484}Bia�a dziwka ze szko�y.{13642}{13686}Czego pani chce?{13690}{13810}Claireece, chc� porozmawia�|o twoim wykszta�ceniu.{13858}{13926}Powiedz tej suce niech spada do burdelu{13930}{13974}{Y:i}Matka nie chce chodzi� na|spotakania z dyrektork�,{13978}{14079}{Y:i}a chcesz �eby tata przyszed�?{14122}{14190}Niech pani odejdzie Lichenstein,|ni� pani skopiemy dup�.{14194}{14238}{Y:i}Claireece, rozmawia�am z panem Wicherem...{14242}{14310}{Y:i}jeste� jedn� z jego najlepszych uczennic.{14314}{14382}- Je�li ta twoja t�usta suka nie we�mie swojej dupy w troki...|- �e masz talent...{14386}{14453}{Y:i}... �e masz potencja� matematyczny.{14457}{14549}{Y:i}Rozmawia�am dzi� z pani�|McKnight z poradni pedagogicznej,{14553}{14597}"Nauka nie musi by� zawsze tortur�".{14601}{14669}{Y:i}Po to s� takie specjalne szko�y.{14673}{14741}Claireece, s�uchasz mnie?{14745}{14813}- Tak.|- Dobrze.{14817}{14861}Pani McKnight|"Nauka nie musi by� zawsze tortur�".{14865}{14933}Znajduje si� na 11-m pi�trze.{14937}{15029}{Y:i}... Hotelu Theresa na 125 ulicy.{15033}{15101}Sp�aw t� dziwk�.{15105}{15149}{Y:i}... 11-te pi�tro.{15153}{15221}S�ysza�am ju� za pierwszym razem.{15225}{15289}W porz�dku.{15297}{15341}{Y:i}Nie wiem co to jest poradnia.{15345}{15436}{Y:i}Ale mam przeczucie, �e to mi pomo�e.{15440}{15508}{Y:i}Serce mi zata�czy�o z rado�ci.{15512}{15604}{Y:i}Pan Wicher my�li, �e jestem dobr� uczennic�.{15608}{15702}{Y:i}Wiedzia�am, �e mnie lubi.{16136}{16204}Szko�a nie jest ci potrzebna!{16208}{16252}Rusz dup� do pracy!{16256}{16348}Co sobie my�lisz, �e kim jeste�?{16352}{16420}Teraz sobie my�li jaka bystra jest, co?{16424}{16521}G�upia szmato! Mia�a� zamkn�� jap�!{16591}{16683}Tylko dlatego, �e zrobi�a� wi�cej dzieci|my�lisz sobie kurwa, �e lepsza jeste�?{16687}{16765}Pieprz� ci� i je te�!{16831}{16892}Precious!{16903}{16947}Chod�. Precious!{16951}{16995}Precious!{16999}{17043}Chod� tu, suko!{17047}{17115}Chcia�a�, �eby ta bia�a suka tu przysz�a?{17119}{17187}- czemu jestem zastraszana?|- M�wi�am jej, �eby nie przychodzi�a.{17191}{17307}Wi�c czemu mi kurwa dzwoni�a|na m�j zasrany dzwonek?!{17311}{17379}Nie s�ysz� ci�, Precious.|A taka wygadana by�a� w szkole!{17383}{17474}Czemu mi wmawiasz, �e nie m�wi�a� tej suce|�eby tu przysz�a skoro dzwoni�a do drzwi?{17478}{17522}M�wi�am jej �eby nie przychodzi�a!{17526}{17594}My�lisz sobie, �e skoro masz|uczucia to ju� jeste� doros�a.{17598}{17690}Cho�by za to, co odwali�a� w kuchni|powinnam ci rozgnie�� twarz na blacie.{17694}{17786}Ale pozwoli�am ci by� w pokoju|i czeka�am a� sko�czy� gadk�.{17790}{17858}Ale co� ci powiem suko.|Je�li jeszcze raz to zrobisz,{17862}{17930}b�dzie to ostatni raz w twoim zasranym �yciu.{17934}{17954}Obiecuj� ci to.{17958}{18002}B�dziesz mi tu nasy�a� bia�e suki,|�eby mi dzwoni�a na m�j dzwonek?{18006}{18098}�eby mi m�wi�a o poradniach? G�upia krowa!{18102}{18194}Nigdy si� niczego nie nauczysz nikt|ci� nie chce, ani nie potrzebuje.{18198}{18314}Dawa�a� tu dupy, spa�a� z moim|ch�opem i masz z nim dw�jk� dzieci,{18318}{18410}z kt�rych jedno jest jak zwierz�,|kt�re biega tu dooko�a ze swoim g�upim ryjem.{18414}{18481}Wiesz co dziwko?|Je�li my�lisz �e{18485}{18529}dla ciebie jestem stara{18533}{18625}chcesz mnie st�d wyjeba� i wzi�� moj� fors�!{18629}{18721}Co tak stoisz i gapisz si� na|mnie jak jaka� doros�a diva?{18725}{18841}Ja ci poka�� co robi� doros�e kobiety,|Nie wiesz o nich nic!{18845}{18889}Prawdziwe kobiety po�wi�ci�y by si�!{18893}{18961}Mia�am usun�� ci���, kiedy mi si� trafi�a�!|Tylko stoisz i nic!{18965}{19057}Zaraz w dzie� kiedy ci g�upi doktorzy|ci� wyci�gn�li wiedzia�am, �e jeste� zerem.{19061}{19153}Co to za g�upawy u�mieszek kurwo?|Z�a� z tych pojebanych schod�w!{19157}{19271}Wi�c sobie st�j! �miej si�...|Ty t�usta szmato!{19301}{19345}Co to by�o suko?{19349}{19420}Zabij� ci� suko!{20428}{20471}Musisz odpocz��.{20475}{20543}Juro czeka ci� bardzo d�ugi dzie�.{20547}{20640}I pami�taj... mamusia ci� kocha.{20907}{20975}Precious, wiesz, �e ci� kocham.{20979}{21047}Wykopi� t� bia�� suk� z mojego domu.{21051}{21191}I przyjd� do ciebie. Zamieszkamy|gdzie� w okolicach Westchesteru.{22274}{22318}Gdzie idziesz?{22322}{22366}Gdzie idziesz?!{22370}{22488}Nie zapomnij mi poda�|wynik�w LOTTO i wyrzu� pety!{22537}{22619}I kup jak�� zapalniczk�!{22705}{22762}Ethel?{22849}{22893}- Precious, gdzie b�dziemy gra�?|- Id� do diab�a.{22897}{22965}- N... [ Pobierz całość w formacie PDF ]