Prehistoria 2, STUDIA, Filozofia nauki, Filozofia Nauki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Musschenbroek
Essai
de
physique
physique
(1739)
(1739)
Musschenbroek
Essai
de
W XVIII wieku zaczęto dzielić fizykę na fizykę ogólną (
physica
generalis
) i fizykę specjalną lub szczególną (
physica specialis,
physica particularis
).Ta pierwsza obejmowała właściwości
wszystkich ciał: rozciągłość, nieprzenikalność, ruchliwość,
bezwładność, grawitację, natomiast ta druga - zjawiska i
właściwości różniące ciała od siebie, a więc elektryzację,
magnetyzm, twardość, przezroczystość itd.; tu zaliczano także
zagadnienia astronomii, chemii i przyrodoznawstwa.
Fizyka ogólna obejmowała w zasadzie mechanikę Newtona i
wszystko to, co było następstwem i rozwinięciem idei zawartych
w jego
Zasadach
. W drugiej połowie XVIII wieku chemia,
zoologia, botanika i mineralogia najczęściej bywały już
traktowane odrębnie i fizyka szczególna obejmowała zjawiska
cieplne, świetlne, elektryczne i magnetyczne. Nieznajomość
zasady zachowania energii sprawiała jednak, że dziedziny te nie
były jeszcze połączone w jedną spójną dziedzinę fizyki.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]