Prelude 1 (arr P Grigorov) - Akordeon, ---NUTY---, Preludes

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Prelude 1
Heitor Villa-Lobos
arranger: Peter Grigorov
(grigpit on youtube)
* - first bass column
C
Cmaj Cmin
*E
C7
Cdim
     
standard
bass
4
2
4
2
Andantino
5
2
4
2
4
2


1
1







Piano
Accordion
EŒ†’EŒ†’
EŒ†’EŒ†’
EŒ†’EŒ†’
EŒ†’EŒ†’












E
G
B
D


2
2


2
2
6
2
5
2
4
3
5
2









EŒ†’EŒ†’
EŒ†’EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
AŒ†’AŒ†’
G7G7

B
E
B
A
G
11


2

2
4
2
1






4







B7 B7
B7
B7
EŒ†’
B7
EŒ†’
EŒ†’

4
5
2
2
5
2
2
4
5
3
2

F#
B
A
G
F#
E
*F#






15

EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’EŒ†’

5


3
3
4

4
5
5
5
4G
A
B
D
E
D
*C#
G
*C#
2
4
1
2
2
1


1

3
2

20


21


AŒ†’
AŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
AŒ†’AŒ†’

5


3


4
5
4
4
3
3
2


B
*F#
C
E
G
*F#
A
*G#
C






25
2


1



1
1
1
1
1
1
1
1





B7
4

3
B7
5
2
2
4
3
2
4
2
5
3
B
*A#
C
*B
D
*B
*G#
F
D
B
A
4
125


4
29



B7
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’
EŒ†’EŒ†’
EŒ†’EŒ†’

5









2
2
3
E
F#
G
E
G
B
1
2


2
4
1
5
2
5
2



1



1
34
2
1
4



3
4
3

C
*B
D
*C#

3








4
3
38
2
1`
1


3
2
1
2
1
3
3
3

 
*B
*B
3


2
2
342
1
2
3
1
1
2
3
2


3
B7 B7
EŒ†’EŒ†’




C7 C7




3
4
5
3
4
3

C
B
E
C
*B
*A G
*E G
46
3


2
3
2
2
1
2


3
1
2
1



C7 C7
B7 B7
EŒ†’EŒ†’



5

3
4
2
4
3

B
E
D
C
*B A
G
*F#
C

rit.

2piu mosso


2



50
2
1
5
4







4
2
2


1




3
EŒ†’EŒ†’
FŒ„ŠFŒ„Š
BŒ„ŠBŒ„Š







EŒ„ŠEŒ„Š

4
2

*C#
F
B
E



54

5
4
5
3
5
4
5
3
3
3
2
3
2
3
2
2
1
1
3
3
3
EŒ„Š
BŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š EŒ„Š
BŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š
3



2
2
3

E
E
E
E
rit.rit.
2
59

1
2

5
2
3
1
2
3
3
3
1
1
1
3
3
1






EŒ„Š EŒ„Š
AŒ„ŠAŒ„Š
EŒ„Š EŒ„Š
AŒ†’AŒ†’


E
A
E
A
4

2


63
5
4
5
3
5
4
5
3
3
3
5
4
3
2
4
2
3
2
1
2
1
1
1
3
3
EŒ„Š
BŒ„Š


EŒ„ŠEŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š




2
3

E
E
E
E
E
68

2

3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
EŒ„Š
BŒ„Š


EŒ„Š
EŒ„Š
AŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
AŒ„Š
EŒ„Š
3
2E
A
E
A
4
1
4
1
73

1
2
3
4
4
3
3
2
3
2
3
3
3
3







EŒ„ŠEŒ„Š
AŒ†’AŒ†’
CŒ„ŠCŒ„Š
CŒ„ŠCŒ„Š
BŒ„ŠBŒ„Š

A
B
E
C
C


78

3
3
3








BŒ„ŠBŒ„Š
CŒ„ŠCŒ„Š
BŒ„ŠBŒ„Š
AŒ†’AŒ†’
GŒ„ŠGŒ„Š
FŒ„ŠFŒ„Š





B
B
A
G
F
C
rit.






84

1
5
4
5
3
5
4
3
3
3
4
2
2
2
2
1
1
1
3
3
EŒ„Š
BŒ„Š


BŒ„ŠBŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š


EŒ„Š
EŒ„Š



2
EŒ„Š
EŒ„Š
3
B
E
E
E
E
5


4
2
4
2
1
2
189

5


5
4
5
3
3
2
2
3
3
3
1
1
3
3
3
EŒ„ŠEŒ„Š
EŒ„Š
BŒ„Š
AŒ„ŠAŒ„Š





EŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„ŠEŒ„Š
3


2
E
E
A
E


2
2
1
1




94
5
4
5
3
3
5
4
3
4
2
2
3
2
2
1
1
1
3
1
3
3
EŒ„Š
BŒ„Š
AŒ†’AŒ†’
EŒ„ŠEŒ„Š


EŒ„Š
EŒ„Š





2
EŒ„Š
EŒ„Š
3
E
A
E
E
E99
3

5
4
5
3



3
3
4
4
3
3
3
2
2
3
3
EŒ„ŠEŒ„Š EŒ„Š
BŒ„Š


EŒ„Š
EŒ„Š
AŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
EŒ„Š
3


2
E
E
A
E
4
1
4
1
104



1
2
3
4
4
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3



EŒ„ŠEŒ„Š
AŒ†’AŒ†’
CŒ„ŠCŒ„Š
CŒ„ŠCŒ„Š
AŒ„Š
EŒ„Š







A
A
E
C
C
poco alarg.
109

2



a tempo
2,3,...,48,49

5
2

B7
EŒ†’

B7
4
5
2
5
2
 
B
A
G
F#
[ Pobierz całość w formacie PDF ]