Presokratycy, filozofia - etyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zanim pojawił się pierwszy mega-filozof, Sokrates,
myśl grecka była zdominowana przez poszukiwania
podstawowej zasady, która miałaby rządzić wszystkimi
rzeczami.
Filozofowie, którzy się tym zajmowali są znani pod
wspólną nazwą
presokratyków
Tales był naukowcem
zajmującym się wieloma
dziedzinami. Przewidywał
zaćmienia, odwracał bieg
rzek...
Można by przypuszczać, że zdolności
umysłowe Talesa zjednywały mu
sympatię ludzi...
Ale tak nie było.
Wykombinował, jak obliczyć wysokość
piramid, wykorzystując porę dnia, w
której długość jego cienia była równa
jego wzrostowi.
Phi! Cienias!*
Myśli, że jest taki
wspaniały...
Jak jesteś taki
sprytny, dlaczego nie
jesteś bogaty, kujonie
jeden? Ha Ha
*) “shadow-boy”
Po wnikliwych studiach, Tales przewidział, że
nadchodzące lato będzie szczególnie
sprzyjać zbiorom oliwek, więc za całe swoje
pieniądze, wykupił wszystkie maszyny do
wyciskania oliwy w okolicy
gdy okazało się, że miał rację, dorobił się,
wpożyczając swoje maszyny plantatorom.
Kto
powiedział, że
filozofia się nie
opłaca?
Istnieje tak
wspaniała
różnorodność w
świecie... Chmury,
gwiazdy, ludzie,
ziemia...
...Mimo to, jestem
przekonany, że wszystkie
rzeczy są ze sobą powiązane.
Że wielość łączy coś, co
wspólne wszystkiemu -
jedno
Ale cóż mogłoby być
tym
JEDNYM
???
[ Pobierz całość w formacie PDF ]