Preston Douglas - Jennie, !!! 2. Do czytania, !!. PRESTON Douglas

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Z angielskiego przełożyła
Zofia Uhrynowska-Hanasz
 Tytuł oryginału
JENNIE
Projekt okładki i stron tytułowych
Magda-
lena Wenzel
Redakcja
Barbara Swzew-
ska-Ohzewska
Licencyjne wydanie klubu ,,Świat Książki” za
zgodą Wydawnictwa FUKS
Copyright © 1994 by
Douglas Preston
Copyright © for the Polish cdition by
Wydawnictwo FUKS. 1996
Copyright © for the Polish translation by
Zo-
fia Uhrynowska-Hanasz,
1996
Świat Książki, Warszawa 1996
Druk i oprawa GGP
ISBN 83-7129-246-5
Nr 1476
Dla Seleny
 Wbrew pozorom ,,Jennie” jest fikcją literacką. Nie ma w niej jednak nic z
science fiction. Opisane w książce eksperymenty naukowe oraz ekspery-
menty dotyczące zachowania szympansów w rzeczywistości miały miej-
sce, choć w innych okolicznościach, a ich wyniki zostały tu podane zgodnie
z prawdą.
Przedmowa
Wielu czytelników tej książki słyszało zapewne o Jennie Ar-
chibald albo nawet przypomina sobie szczegóły z jej życia, o któ-
rych pisała prasa w okresie od 1965 do 1975 roku. Ja sam jako
chłopiec mieszkający w Wellesley w stanie Massachusetts, czytałem
o tym w „Boston Globe” i w innych gazetach. Dla mnie ta historia
miała szczególne znaczenie, ponieważ Kibbencook, miasto, w któ-
rym żyła Jennie, jest położone w odległości zaledwie trzynastu
kilometrów od Wellesley. Pamiętam, jak moi rodzice rozmawiali o
niej przy stole, a kiedy bywałem bardzo niegrzeczny, matka często
porównywała mnie do Jennie. W pewnym sensie Jennie stała się
naszym domowym symbolem świadomej samowoli.
Decyzję napisania tej książki podjąłem trzy lata temu, kiedy na
zamówienie „Massachusetts Magazine” przygotowywałem artykuł
o Muzeum Historii Naturalnej w Bostonie. Tak się złożyło, że
miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z doktorem Haroldem
Epsteinem, emerytowanym kustoszem tego muzeum. Nagle roz-
mowa zeszła na Jennie i tylko z najwyższym trudem zdołaliśmy
powrócić do głównego wątku mojego artykułu. Wtedy to dowie-
działem się o wielu nie znanych dotychczas szerszej publiczności
szczegółach z życia Jennie. Byłem nimi zaintrygowany, a że doktor
Epstein opowiadał z wyraźną przyjemnością, umówiliśmy się na
drugie spotkanie nieco później, jeszcze w tym samym miesiącu.
Tak zrodziła się idea napisania niniejszej książki.
Można postawić pytanie, po co pisać o tym, o czym tak głośno
było w prasie? Odpowiedź jest prosta. Im głębiej drążyłem temat,
tym bardziej przekonywałem się, że doniesienia prasowe stanowiły
zaledwie nikłą część całej prawdy. Z niewielkimi wyjątkami
7
[ Pobierz całość w formacie PDF ]