Pretty Little Liars [1x03] To Kill A Mocking Girl (XviD asd), Pretty Little Liars Season1 (English + NapisyPL)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{67}<font color="EC14BD"> Poprzednio w| "Pretty Little Liars"</font>{67}{120}- Ci�ko przebywa� z Tob� |ka�dego dnia w jednej klasie{132}{156}m�wi�c do Ciebie "Panie Fitz"{156}{216}Nie mog� d�u�ej udawa�, �e si� nie znamy.{216}{269}- Przepraszam Ci�, mamo.|- Za co?{269}{304}- Za policjanta...{304}{362}- Poznamy dzi� narzeczonego Melissy.{362}{429}- Czy ona musi o wszystkim wiedzie�?{429}{470}- Nie. St�j. Nie mo�emy.{470}{527}- To nie jest ju� �ledztwo w sprawie zagini�cia.{527}{575}- To morderstwo.{575}{631}- Hanna. |- Naprawd� chcesz zaczeka�?{631}{667}Czy mo�e chodzi o Twojego ojca?{667}{734}- Nie, chodzi o mnie. To.. To m�j wyb�r.{734}{784}- Wi�c mam na Ciebie z�y wp�yw?{784}{858}- Dlaczego jeste� taka dziwna?{858}{918}- <i>My�l�, �e jest co� ze mn� nie tak</i>{918}{957}- Straci�a� blisk� przyjaci�k�.{957}{1021}Musisz znale�� spos�b, aby si� z ni� po�egna�.{1055}{1096}- �e niby czyj to by� pomys�?{1096}{1122}- Mamy Emily{1122}{1170}- Pomys� by� m�j, moja mama |powiedzia�a po prostu, �e{1170}{1213}powinny�my zrobi� co� dla siebie{1213}{1278}- C�, a nie mog�y�my robi� czego� |bez towarzystwa tych komar�w?{1278}{1323}- To nie komary, to gryz�ce muszki.{1323}{1362}- Wszystko jedno! S� ma�e, wkurzaj�ce{1362}{1398}i lataj� tu� przed moim nosem.{1398}{1446}- Pewnie przyci�gaj� je Twoje nowe perfumy,{1446}{1513}preparaty do w�os�w, oraz Tw�j b�yszczyk.{1513}{1558}- Wi�c sugerujesz, �e przyci�gam gryz�ce muchy?{1558}{1628}- Muszki. | - Dlaczego mam wra�enie, �e to z�a droga?{1628}{1688}- Nie, to tutaj. Pami�tam to drzewo.{1688}{1726}Jeste�my w po�owie drogi{1726}{1777}Zosta�o 136 krok�w i b�dziemy w szopie.{1777}{1839}- By�a� tu od... Allison?{1839}{1918}- Ja? Nie. No co� Ty.{1918}{1966}- Ale pami�tasz to drzewo{1966}{2009}- Dziewczyny, to nie takie dziwne{2009}{2060}Przychodzi�y�my tu w �smej klasie,{2060}{2098}w�a�ciwie codziennie.|P�niej z reszt� te�.{2098}{2151}- My�l�, �e ta szopa nie jest |odpowiednim miejscem,{2151}{2182}na zrobienie tej ca�ej "Kapliczki"{2182}{2220}- Nie chodzi o �adn� kapliczk�{2220}{2259}To b�dzie po prostu miejsce, |upami�tniaj�ce Allison.{2259}{2295}Co w tym z�ego?{2295}{2359}- Robi�c to akurat tutaj, wygl�damy| na takie, kt�re maj� co� do ukrycia.{2359}{2400}- Martwisz si� tym, co pomy�l� inni?{2400}{2431}- A Ty nie?{2431}{2477}- Naprawd� chcecie da� temu |przera�aj�cemu detektywowi{2477}{2529}wi�cej powod�w do podejrze�?{2630}{2688}- Hanna, Czemu jeste� taka cicha?{2688}{2769}- Staram si� po prostu utrzyma� te robaki |z dala od moich ust{2769}{2822}- Masz prawo mie� swoj� opini�.{2822}{2858}- Chcesz wiedzie� co my�l�?{2858}{2920}- Powinny�my trzyma� si� na dystans |i nie my�le� o niej,{2920}{2971}zanim nie b�dziemy mia�y pewno�ci,| �e naprawd� umar�a.{2971}{3007}- Co?| - O czym Ty m�wisz?{3007}{3045}- My�lisz, �e ona wci�� �yje?{3045}{3093}- Hanna, przecie� znaleziono jej cia�o.{3093}{3177}- Przesta�cie. Jestem oficjalnie przera�ona. |Czy mo�emy po prostu nie...{3177}{3227}- Pytali�cie co o tym my�l�{3227}{3270}- Nie wierz� w to, �e naprawd� odesz�a.{3270}{3323}- By�y�my na jej pogrzebie{3323}{3390}- Dok�adnie, a kiedy si� sko�czy�, |wszystkie dosta�y�my od niej SMSa.{3390}{3419}- <i>To nie by�a ona.</i>{3419}{3465}Kto� sobie z nami pogrywa.{3465}{3534}- Sk�d mo�esz to wiedzie�?| I co z tymi wszystkimi dziwnymi wiadomo�ciami?{3534}{3601}Sk�d "A" mo�e wiedzie� rzeczy, |o kt�rych m�wi�y�my tylko Allison?{3601}{3661}- Okey, ta rozmowa przyprawia mnie o dreszcze.{3661}{3699}- To tylko ugryzienie... Komara.{3699}{3762}- Spencer, Czy dosta�a� jeszcze jakie� wiadomo�ci?{3762}{3793}- A Ty nie?{3846}{3903}- Co to by�o? S�ysza�y�cie to?{3903}{3942}- Tak, s�ysza�am{3942}{4018}stoj� zaraz obok Ciebie{4018}{4064}- Halo?{4064}{4102}Jest tam kto?{4102}{4167}- To pewnie kr�lik.| - Halo?{4167}{4234}- To kr�lik, Hanna.|Nie odpowie Ci przecie�.{4234}{4285}- Mo�emy po prostu i�� do szopy?{4316}{4383}- Okey, to zdecydowanie nie kr�lik.{4383}{4421}kto� tam jest.{4421}{4460}- Zawr��my.{4651}{4968}<i>Strze�cie si�, przyjaci�eczki. Zacz�� si� |sezon na k�amczuchy, a ja zacz�am polowanie.</i>{4968}{4997}<font color="#26abe5"><i>"got a secret</i></font>{4997}{5033}<font color="#26abe5"><i>can you keep it?</i></font>{5033}{5093}<font color="#26abe5"><i>swear this one you'll save</i></font>{5093}{5152}<font color="#26abe5"><i>better lock it|in your pocket</i></font>{5152}{5215}<font color="#26abe5"><i>taking this one|to the grave</i></font>{5215}{5280}<font color="#26abe5"><i>if I show you|then I know you</i></font>{5280}{5335}<font color="#26abe5"><i>won't tell what I said</i></font>{5335}{5392}<font color="#26abe5"><i>'cause two|can keep a secret</i></font>{5392}{5431}<font color="#26abe5"><i>if one of them is dead</i></font>{5431}{5512}<font color="#3971c9">Odcinek 3: "Dorwa� �artownisi�"</font>|<font color="#23a9ff">T�umaczenie: alessana</font>{5526}{5574}- Dobry{5574}{5608}- Gdzie moja matka?{5608}{5654}- Posz�a po co� na g�r�.{5654}{5704}- Pr�buj� rozgry��, co sprawia, |�e da si� tym smarowa� chleb.{5704}{5740}Mo�e zrobi� Ci gofra?{5740}{5778}- Nie, dzi�ki{5778}{5807}- Wr�ci�a.{5807}{5850}Olej ro�linny!{5850}{5900}- Darren, dlaczego si� nie ubierzesz?{5900}{5934}Zajm� si� �niadaniem.{5934}{5989}- Dobrze.{6078}{6140}- Wi�c on tu teraz mieszka?{6140}{6176}- Wyjmij mleko.{6176}{6224}- Czy to co� powa�nego?{6224}{6267}- Mog�aby� m�wi� o ton ciszej, prosz�?{6267}{6306}- Bo�e, to by�a tylko jedna para okular�w,{6306}{6334}na dodatek ju� niemodnych.{6334}{6373}Podaj mi termos.{6373}{6416}- Mamo, nie musisz tego robi�.{6416}{6471}- Czego?| - Ty ju� wiesz czego.{6514}{6567}- Porozmawiamy o tym po �niadaniu.{6567}{6629}- Przecie� nie jadam �niada�, |Ty z reszt� te�.{6629}{6675}- Pos�uchaj.{6675}{6744}Zanim nie dostanie czego chce |i nie wycofa zarzut�w{6744}{6783}za Twoj� kradzie� okular�w |w domu handlowym{6783}{6828}Nie wyrzucimy nikogo na bruk.{6828}{6860}Ostatni� rzecz� jakiej nam |teraz potrzeba,{6860}{6895}jest wr�g w policji.{6895}{6936}- Rozumiem, okey?{6936}{6987}Ale nie liczy�abym na jego miejscu{6987}{7037}na �adn� laurk� z okazji dnia ojca.|- Hanna!{7037}{7114}Sytuacja jest delikatna.{7114}{7159}Przy okazji, je�li powinna� |si� komu� odwdzi�czy�,{7162}{7188}to powinnam by� ja.{7267}{7313}- <i>Widz�, �e ca�kiem |sporo ju� przeczyta�a�</i>{7313}{7399}- Tak, zosta�o mi jeszcze jakie� 60 stron,{7399}{7440}a wcale nie chc�, �eby ksi��ka si� sko�czy�a{7440}{7478}- Powinna� przeczyta� p�niej jej biografi�.{7478}{7545}- Chyba zauwa�y�am cie� uwielbienia |dla Ojca w Twoim spojrzeniu{7545}{7622}- C�, Uwielbia�abym was o wiele bardziej...{7622}{7668}... Je�li zam�wiliby�cie mi jeszcze troch� tego{7668}{7713}- Makowca?| Dasz mi kawa�ek.{7713}{7749}Dopilnuj, �eby tata{7749}{7785}nie wypi� ca�ej mojej kawy.{7833}{7867}- Lubisz swojego nauczyciela?{7867}{7917}- Co?{7917}{7970}- Tw�j nauczyciel Angielskiego.| Lubisz Go?{7970}{8073}- Oh! Tak. Eee, jest w porz�dku.{8073}{8104}- Przypomnij mi, jak on si� nazywa�?{8104}{8173}- Pan. Fitz. Hej,mo�e sprawdz�{8173}{8212}t� biografi� w szkole.|Jak powinnam jej szuka�?{8212}{8257}- Mam jej kopi� w moim biurze.{8257}{8296}- Przynios� j� do domu, mo�e Ci� to zainspiruje.{8296}{8336}- Do czego? Do napisania powie�ci?{8336}{8370}- To ju� umiesz.{8370}{8406}- Byron?{8440}{8535}- Hej! Cze��. Jak si� masz?{8535}{8591}- Przepraszam, nie chcia�am przeszkodzi�.{8591}{8675}- Nie, nie, nie. Nic si� nie sta�o.{8847}{8917}- Em, Aria, Poznaj... Yyy, Meredith Sorenson.{8917}{8967}Te� jest nauczycielk� na wydziale{8967}{9037}Uh, na moim wydziale,| a to jest Aria,{9037}{9063}Moja C�rka.{9063}{9142}- Oh, Aria! Witaj. Oczywi�cie, �e to Ty.{9142}{9192}Dosta�e� moj� wiadomo��?{9192}{9238}- Tak, dosta�em, i przepraszam,{9238}{9286}ale nie mia�em kiedy zadzwoni�.{9286}{9331}- Nic si� nie sta�o, po prostu |potrzebuj� skierowania na poniedzia�ek.{9331}{9389}Dostarcz� go jak tylko dotr� na Uniwersytet.{9389}{9418}Maj� tam jaki� e-mail, lub...{9418}{9447}- Chwileczk�.{9511}{9583}Wi�c, Jak si� czujesz z powrotem w domu?{9583}{9624}To miasteczko musi wydawa� |Ci si� troszk� nudne,{9624}{9662}po sp�dzeniu ca�ego roku za granic�.{9662}{9710}- Raczej nie.{9710}{9792}- Okey, c�, to ja, uh...{9792}{9828}wy�l� to przed lunch'em.{9828}{9869}- Dzi�ki{9869}{9914}Tak si� ciesz�, �e na Ciebie wpad�am.{9955}{10015}Mi�o by�o Ci� pozna�, witaj w domu.{10135}{10190}- Czy ona nie mo�e awansowa�?{10190}{10235}- Ju� to zrobi�a. M�wi�em Ci.{10235}{10288}Pracuje teraz jako asystentka nauczyciela.{10288}{10374}Nie mnie, ale jej gabinet jest |po drugiej stronie korytarza.{10374}{10442}Nie mog� zachowywa� si�, jakby ona nie istnia�a, Aria.{10442}{10489}To ma�a uczelnia.{10489}{10533}Mm. Nie wystarczaj�co ma�a.{10576}{10631}- <i>Nie mo�esz unika� ludzi, skarbie.</i>{10631}{10686}Nie cofniesz tego co si� sta�o.{10686}{10765}- Co to w�a�ciwie by�o? |Smutek, poni�enie, rozpacz?{10765}{10808}Wszystko z wy�ej wymienionych?{10808}{10883}Po prostu... Zabierz kogo� innego{10883}{10933}Nie chc� t�umaczy� si� ze �lubu{10933}{10983}do kt�rego nigdy nie dojdzie| Ka�demu cz�owiekowi w klubie.{11019}{11048}- Dzie� dobry{11048}{11075}- Hej.{11209}{11235}- Przepraszam.{11379}{11415}- Gdzie tata?{11415}{11458}- Wyszed� do pracy.{11458}{11492}- Tak wcze�nie?{11492}{11530}Wyszed� beze mnie?{11530}{11573}Dlaczego przynajmniej nie zapuka� |do moich ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]