Prezbiter a nauka społeczna Kościoła Ciattini Carlo, CHRZESCIJAŃSTWO, Religia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//--> Prezbiter a nauka społeczna KościołaCiattini CarloKsięgarnia św. Jacka siążka, która może być obowiązkowym elementem biblioteczki każdego kapłana: Carlo Ciattiniprzedstawia relację między prezbiterem a nauką Kościoła na tematy społeczne. Jak czytamy wPrzedmowie: „Prezbiter jest w jakiś sposób skrzyżowaniem, w którym spotykają się Słowo Boże ihistoria ludzi. Nauka społeczna Kościoła jest jednym z miejsc takiego spotkania pomiędzy Ewangelią ihistorią: prezbiter nie mógłby w pełni głosić Ewangelii, jeśliby w jakiś sposób nie głosił także historii; tejhistorii, która po Chrystusie nie stanowi już profanum, lecz ma za teatr świat, który jak wierzą chrześcijaniezostał stworzony i jest zachowywany dzięki miłości Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu, lecz przezChrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego (…) został wyzwolony i przeznaczony (…) abyprzeobrazić się (…) i osiągnąć doskonałość (GS 2). Nauka społeczna Kościoła, której prezbiter jestgłosicielem, jest główną drogą prowadzącą do tego wyzwolenia, a poprzez nie – do ostatecznejdoskonałości świata”.This publication is free demo ofPrezbiter a nauka społeczna KościołaClickhereto get the full version.  DOWNLOAD NOW! [ Pobierz całość w formacie PDF ]