Prezentacja 10 27, Studia, Sem 5, SEM 5 (wersja 1), Konstrukcje betonowe II, Beton, jakies prezentacje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2011-10-27
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
KONSTRUKCJE BETONOWE II
KONSTRUKCJE BETONOWE II
KONSTRUKCJE BETONOWE II
SEM
KONSTRUKCJE BETONOWE II
SEM
SEM
. V
SEM
. V
. V
. V
jakub.krakowski@p.lodz.pl
p. 211
Katedra Budownictwa Betonowego
Łódź 2011
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
4. Projekt techniczny:
4.3. KRÓTKI WSPORNIK (na +)
4.4. STOPA FUNDAMENTOWA
4.4.1. WYMIAROWANIE
4.4.2. OBLICZENIE NOŚNOŚCI NA PRZEBICIE
5. Spis rysunków
Nr 1 – Przekrój pionowy hali
Nr 2 – Rygiel i słup antresoli
Nr 3 – Stopa fundamentowa antresoli
Nr 4 – Słup prefabrykowany (po 10 zajęciach)
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
1
2011-10-27
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
Krótki wspornik
EC2 - a
c
<z
0
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
2
2011-10-27
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
Wymiarowanie wsporników
Metoda belkowa
Metoda kratownicowa
Metoda ST (Strut,Tie –pręt ściskany, cięgno)
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
6.2.2 (6)
stopień zbr. głównego w pełni
zakotwionego
współczynnik skali
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
3
2011-10-27
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
6.2.3 (5)
Nośność elementu ze zbrojeniem poprzeczny
max V
Ed
(bez β)
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
4
2011-10-27
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
6.5 Obliczenia według modelu analogii kratownicowej
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
P o l i t e c h n i k a Ł ó d z k a
W y d z i a ł B u d o w n i c t w a , A r c h i t e k t u r y i I n ż y n i e r i i Ś r o d o w i s k a
Pole przekroju zbrojenia głównego
6.5.4 (4)
K
1
=1
H
Ed
=min 0.2 F
Ed
Konstrukcje Betonowe II, Budownictwo
sem. V 2011/2010r.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]