Prezentacja 16.11.2011r, ELEKTRORADIOLOGIA, Wstęp Do Metod Radiologicznych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Układ kostno-stawowy
Joanna Pieńkowska
Zakład Radiologii Instytutu Radiologii
i Medycyny Nuklearnej AMG
Osteoporoza

zanik części beleczek kostnych

uogólniony

miejscowy

na tle niedostatecznej odbudowy (choroba
Cushinga, unieruchomienie)

na tle wzmożonej resorpcji kostnej
(nadczynność
przytarczyc)

na tle zaburzenia uwapnienia kostnicy (brak
witaminy D)
Osteoporoza

uogólniona
-
u osób starszych
-
w chorobach ogólnoustrojowych:
zaburzeniach endokrynologicznych
po lekach np. steroidach
kolagenozach
niedoborach pokarmowych
zaburzeniach wchłaniania
Osteoporoza

miejscowa
-
w wyniku miejscowych procesów
chorobowych, ograniczonych do pewnej
okolicy:
-
zapalenie (swoiste, nieswoiste)
-
z nieczynności -
unieruchomienie
kończyny po urazie
kość
prawidłowa kość
osteoporotyczna
[ Pobierz całość w formacie PDF ]