Prezentacja do wykładu(1), MATERIAŁY DO NAUKI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Style i preferencjedotyczące uczenia się.Czynniki sukcesui porażkiMotywacjaTo poziom gotowości człowieka do podejmowania konkretnych działań.To również proces wewnętrzny warunkujący dążenie ku określonym celom.Wewnętrzna:• Potrzeby psychologiczne• Zainteresowania• System wartościZewnętrzna:• Procedury, zasady, wymogi• Nagrody i karyCel – rezultat podejmowanej czynnościDodatni, czyli taki,który chcemy osiągnąćUjemny, czyli taki,którego staramy sięuniknąćMotywacja dodatniaMotywacja ujemnaProces motywacyjny występuje wtedy, gdy zrealizowanezostaną dwie przesłanki:1. cel, który osiągniemy, musi być dlanas pożyteczny oraz pożądany;2. możliwość zrealizowania przez danąjednostkę wyznaczonego celu musi byćwiększa od zera.Teoria potrzeb według A. MaslowaSamorealizacji(rozwoju)Uznania(sukcesów, szacunku)Potrzebywyższego rzęduPrzynależności(miłości, przyjaźni)Potrzebyniższego rzęduBezpieczeństwa(ochrony, zatrudnienia)Fizjologiczne(pożywienia, mieszkania, prokreacji)Teoria potrzeb ERG C. AlderferaE (existance needs)potrzeby egzystencji(bezpieczeństwa i fizjologiczne)R (relatedness needs)potrzeby kontaktu zespołeczeństwem(przynależności oraz uznania)G (growth needs)potrzeby dotyczące samorealizacji(osobistego rozwoju) [ Pobierz całość w formacie PDF ]