prezentacja immunoaga, III rok, Ćwiczenia z immunologii 2010, grupa 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Badanie aktywności
proliferacyjnej limfocytów śledziony
myszy w hodowlach
invitro

Makrofagi

Komórki dendrytyczne

Limfocyty T

Limfocyty B

Limfocyty muszą być aktywowane aby mogły
prawidłowo wykonywać swoje funkcje.

Na poziomie molekularnym oznacza to że muszą
uzyskać spoza komórki jakiś sygnał za
pośrednictwem receptorów powierzchniowych
Związanie
czynnika
aktywującego
przez swoisty
receptor na
powierzchni
komórki
Kaskada
sygnałowa
Aktywacja
transkrypcji
Produkcja
nowych
białek
antygeny
•Zdolność wywoływania swoistej odpowiedzi immunologicznej
•Zdolność do swoistej reakcji z produktem odpowiedzi
immunologicznej
hapteny
•Bardzo małe cząsteczki
•Nie są immunogenne do póki nie połączą się z nośnikiem
białkowym, np. leki
super-
antygeny
•Działają w sposób częściowo nieswoisty poprzez
bezpośrednią reakcję z receptorami antygenowymi i
komórką reprezentująca antygen
•Substancje stymulujące limfocyty T i B do mitozy
mitogeny

Sygnał pochodzący od
TCR

Sygnał od cząsteczek kostymulujących

najlepiej poznaną cząsteczką kostumulująca jest
B7
która
występuje na wielu komórkach prezentujących antygen i
wiąże się z cząsteczką
CD28
limfocytu
Do aktywacji limfocytów T wymagane
są obydwa sygnały
[ Pobierz całość w formacie PDF ]