Prezentacja Markowitz, Materiały AGH- zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, Inwestycje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Analiza Portfelowa
Model Markowitza
Piotr Micyoki
SKN OPTEAM
UniwerytetŁódki
Plan prezentacji:
- Wtp–Jaktoiwytkoacło
- Podtawowepojciatopawrotu,wariancja,kowariancja
- Podtawoweałożenia,ideamodeluMarkowita
- ModelMarkowitadlaportelałożonegodwóchaktywów
- ModelMarkowitadlaportelałożonegowieluaktywów
- ProtyprykładempirycnyRowiąanieadaniaGeniocciar
- Wady i zalety modelu Markowitza.
- Podsumowanie –JakiabraddobudowywłanegomodeluwMExcel
© Piotr Miszczyński
Wtp
naliaportelowapowtaławlatach50’tychXXwiekuJejundamentyotały
stworzone przez Harrego Markowitza, ekonomisty z University of Chicago.
Markowitz w swoich badaniach naukowych
dotycących rynku akcji auważył , że
wpółcene mu wtedy modele oparte na
teorii Present Value nie uwgldniają
czynnika ryzyka.
Oparte na tym potreżeniu pónieje
badania doprowadiły go do stworzenia
podwalin nowej teorii zwanej alokacją
portelową w warunkach niepewnoci.
Di popularnie waną analią portelową –
portfolioanalisis
.
© Piotr Miszczyński
Wtp
Markowitz przedstawił swoją teorię w poniższych publikacjach:

Markowitz, Harry M. (1952). "Portfolio Selection".
Journal of Finance
7 (1): 77-91.

Markowitz, Harry M. (1956). "The optimization of a quadratic function subject to
linear constraints".
Naval Research Logistics Quarterly
3: 111-133.

Markowitz, Harry M. (1959).
Portfolio Selection: Efficient Diversification of
Investments
. John Wiley & Sons, New Jersey. (reprinted in 1970 by Yale University
Press,
; second edition in 1991, Blackwell Publishing,

© Piotr Miszczyński
Wtp
Na marginesie warto wpomnied,że Markowitz, na półk z Mertonem Millerem i
Williamem Sharpem, otrzymali w 1990 roku nagrod Nobla z dziedziny nauk
ekonomicznych „a ich pionierski wkład w teori ekonomii inanowej”.
Harry M. Markowitz
Merton H. Miller
William F. Sharpe
© Piotr Miszczyński
[ Pobierz całość w formacie PDF ]