Prezentacja na zaliczenie, PEDAGOGIKA, I ROK, INFORMATYKA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wymagania odnośnie prezentacji zaliczeniowej z przedmiotu
Technologia Informacyjna
Mgr inż. Masnyk Łukasz
Prezentacja powinna składać się z ok. 15 slajdów. Do wyboru zagadnienie z technologii
informacyjnej lub kierunku studiów.
Slajd nr 1
– Strona tytułowa ( Imię , nazwisko , temat, kierunek / specjalność )
Slajd nr 2
– Streszczenie ( czego dotyczy prezentacja ?)
Slajd nr 3
- Spis treści ( gdzie czego szukać? )
Slajdy nr 4-14
– Teza ( prezentacja wybranego tematu)
Slajd nr 15
– Podsumowanie
Elementy , które można i warto zastosować w prezentacjach :
1.
Tabele
( Microsoft Word )
2.
WordArt
( Microsoft Word )
3.
Clipart
( Microsoft Word )
4.
Schemat organizacyjny
( Microsoft Word )
5.
Formuły matematyczne
( Microsoft Word )
6.
Wykresy
( Microsoft Excel )
7.
Pliki graficzne
8.
Multimedia ( dźwięki , animacje , filmy )
9.
Elementy sterujące , hiperłącza
[ Pobierz całość w formacie PDF ]