Prezentacja teoria obrazu rtg. Nieostrości, medycyna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Stosunkowo jednorodna wiązka
promieniowania rentgenowskiego po
przejściu przez ciało pacjenta, w
następstwie procesów pochłaniania i
rozpraszania, ulega znacznemu
zróżnicowaniu. Budowę badanego
obszaru można przedstawić po ujawnieniu
zmian osłabienia promieniowania i
prezentacji ich w postaci czytelnej dla oka
ludzkiego
Teoria obrazu rtg

Jakość, a tym samym wartość
rozpoznawcza, obrazu radiologicznego
zależy od wielu czynników. Można je
podzielić na 5 zasadniczych grup
zależnych od: pacjenta, czynników
technicznych, geometrycznych zasad
rzutu oraz metod rejestracji i prezentacji
obrazu.
Zależne od pacjenta:

budowa pacjenta

właściwości fizykochemiczne badanych
narządów i tkanek

niezależna od woli ruchomość badanych
narządów

świadomy lub nieświadomy ruch badanej
części ciała
Czynniki techniczne

Wielkość ogniska lampy

Rodzaj i stopień filtracji lampy

Ograniczenie wiązki promieniowania

Dobór warunków ekspozycji (kV, mAs)

Rodzaj kratki przeciwrozproszeniowej

Stabilność mechaniczna różnych części
aparatu rentgenowskiego
Zależne od geometrycznych zasad
rzutu

Odległość ognisko-pacjent-system
rejestracji

Przebieg promienia centralnego

Rzut obiektu na płaszczyznę badania
[ Pobierz całość w formacie PDF ]