prezentacja tylko raport, Zachomikowane, Psychologia, psychologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ogþoszenie Raportu
ODPOWIEDZIALNY BIZNES
W POLSCE 2007.
Dobre praktyki.
Warszawa, 31 marca 2008
6 wypowiedzi ekspertw
55 dobrych praktyk
9 (21 w 2005, 14 w 2006) Î miejsce pracy
14 (12 ; 16) Î rynek
24 (27 ; 38) Î spoþeczeıstwo
8 Î Ļrodowisko naturalne
20 fragmentw artykuþw prasowych
Wydarzenia:
21 (32 w 2006, 26 w 2005) - kampanie spoþeczne
49 (28 ; 16) Î konferencje, spotkania
28 (24 ; 24) Î konkursy, inicjatywy
10 (12 ; 7) Î raporty, badania
¤Edukacja (4): BRE Bank, Danone, DHL
Express, Polkomtel
¤Wolontariat pracowniczy (2): Danone, TNT
Express
¤Tworzenie/zachowanie miejsc pracy (2): PKN
Orlen, Provident Polska
¤ņycie prywatne-zawodowe (1): BP Polska
¤ Zdrowie i bezpieczeıstwo (2): Roche Polska, TPSA
¤ Ochrona Ļrodowiska (2): Fortis Bank, Philip Morris
¤ Edukacja ekologiczna (2): BAT, Carrefour Polska
¤ Komunikacja (2): Citi Handlowy,
ProcewaterhouseCoopers
¤ Marketing zaangaŇowany spoþecznie (2): Barlinek,
Procter&Gamble
¤ Edukacja (1): BRE Bank
¤ Dialog z interesariuszami (1): Nestle
¤ Etyka biznesu (1): BP Polska
¤ Inwestycje spoþeczne (1): BZ WBK
[ Pobierz całość w formacie PDF ]