Prezentacja z laborek 4, Laboratorium

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Programowanie
niskopoziomowe
Prowadzący:
Piotr Kisała
LABORATORIUM 4
1
 Przegląd tematów
Tablice
Procedury

Zmienne lokalne

Zmienne globalne

Parametry procedury

przekazywane przez wartość

przekazywane przez adres
Funkcje
Złożenie instrukcji
Zarządzanie dużymi projektami
2
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
PL
PL
 Tablice
Tablica jest agregatem, którego
wszystkie składowe (elementy) mają ten
sam typ.
Wyboru elementu tablicy dokonuje się
określając indeks elementu będący
liczbą całkowitą.
Zawsze kiedy odnośnie tablicy
stosowany jest operator indeksowania,
działanie operatora powoduje wybranie
z tablicy elementu o zadanym indeksie,
np. odwołanie w postaci A[i] powoduje
wybranie z tablicy A i-tego elementu.
3
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
PL
PL
 Adres bazowy
tablicy
Jest to adres, pod którym znajduje się w
pamięci pierwszy element tablicy. Jest
to zawsze najmniejszy co do wartości
adres w tablicy.
Drugi z elementów tablicy sąsiaduje w
pamięci z elementem pierwszym, trzeci
z drugim i tak dalej.
Tablice indeksowane są od zera
(chyba ,że w tekście wprost określony
zostanie inny sposób indeksowania).
4
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
PL
PL
 5-elementowa tablica w
pamięci
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4]
Niższe adresy
pamięci
Wyższe adresy
pamięci
Adres bazowy tablicy A
Do realizacji odwołań do poszczególnych elementów tablicy potrzebna
jest funkcja, która indeks tablicy będzie tłumaczyła na adres
indeksowanego elementu. W przypadku tablicy jednowymiarowej
(wektor) funkcja wygląda następująco:
adres-elementu = adres-bazowy + ((indeks – indeks-początkowy) * rozmiar-elementu)
Wartość indeksu początkowego określa wartość indeksu pierwszego
elementu tablicy, jeśli tablica indeksowana jest od zera, można tę
wartość usunąć z funkcji.
5
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
Piotr Kisała KATEDRA ELEKTRONIKI
PL
PL
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]