prezentacjawstepna(1), badanie efektywności gospodarczej

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->System ZarządzaniaBezpieczeństwem InformacjiNa podstawie materiałów ISO27001SecurityOpracował Tomasz BarbaszewskiInformacja, podobnie jak inne ważne aktywaOrganizacji jest niezbędna dla jej działaniaoraz stanowi dla niej wartość-a więc powinna być odpowiednio chroniona!BS ISO 27002:2005Informacja może być:Utworzona➢Otrzymana➢Składowana➢Usunięta➢Przetwarzana➢Transmitowana➢Wykorzystana (właściwie lub nie)➢Uszkodzona➢Zagubiona➢Skradziona➢Informacja może być:➢Wydrukowana lub zapisana na papierze➢Przechowywana w pamięci masowej➢Transmitowana pocztą zwykłą lub elektroniczną➢Prezentowana na urządzeniach video➢Publikowana na stronach WWW➢Przekazana ustnieW każdym jednak przypadku, niezależnie odformy, jakąinformacjaprzybiera oraz w jakisposób jest przekazywana lub składowanawymaga odpowiedniej ochrony!ISO/IEC 27002 (17799)Czym jest bezpieczeństwo informacji ?➢Zapewnieniem odpowiedniej jakości informacjiBezpieczeństwo informacji można osiągnąć stosującróżne strategieWykorzystywane strategie powinny się wzajemnieuzupełniaćCelem bezpieczeństwa informacji jest zabezpieczenierealizacji istotnych procesów przez Organizację➢➢➢Bezpieczeństwa nie można kupić -o bezpieczeństwo trzeba zadbać samemu! [ Pobierz całość w formacie PDF ]