Princess Princess 08, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{25}{146} Ja, Kouno Tooru, przenios�em si�| do tej popularnej szko�y dla ch�opc�w, w �rodku tego semestru,{150}{221} i od razu otworzy�y si� przede| mn� drzwi mojego przeznaczenia.{225}{296} My�la�em, �e b�d� prowadzi� nudne �ycie| w tej ch�opi�cej szkole,{300}{331} ale co robi tu ta dziewczyna?{332}{351} Jestem facetem!{352}{373} Co?{374}{407} Ale nosisz falbaniast� sukienk�...{408}{471} O czym ty gadasz?| Ty te� b�dziesz j� nosi�.{475}{535} Nasza tr�jka "znajduje si� na tej samej �odzi".{536}{567} Wi�c wykonajmy nasz� prac�,| najlepiej jak umiemy.{568}{611} Nie zgadzam si�!{612}{746} W ten spos�b rozpocz�o si�| moje �ycie jako ksi�niczka.{719}{766}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{767}{900}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{911}{1034}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{1075}{1195}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{1199}{1368}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{1387}{1525}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{1502}{1628}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{1685}{1794}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{1774}{1880}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{1887}{1986}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{1955}{1988}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{1989}{2106}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2084}{2202}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2150}{2330}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze b�dziemy razem...{2290}{2442}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{2388}{2513}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{2458}{2585}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{2534}{2681}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{2612}{2647}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{2648}{2793}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{2795}{2885}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{3141}{3239} Zagro�ona egzystencja ksi�niczek?{3680}{3725} Szko�a Fujimori, co...{4196}{4288} My�la�am �e r�wnie� to czujesz!{4292}{4408} I kiedy we�miemy �lub,| stworzymy prawdziw� rodzin� z mam� i tat�!{4412}{4503} Odk�d straci�e� rodzic�w, to rozwi�zanie| by�oby dla ciebie najlepsze, prawda?{4507}{4595} Czy Sayaka wr�ci�a do domu?{4603}{4623} Tak.{4627}{4671} Wybacz, Tooru.{4675}{4750} Od teraz b�d� na ni� bardziej uwa�a�.{4771}{4839} Mo�e nie powinienem ci tego m�wi�,{4843}{4887} ale Sayaka traktuje to powa�nie.{4891}{4983} Nie mog� prosi� ci�, aby� jej wybaczy�,{4987}{5054} ale zr�b to.{5083}{5155} Tak wujku, zrozumia�em.{5323}{5433} Co si� dzisiaj dzieje z ksi�niczk� Tooru?{5371}{5439} Ten mroczny wygl�d jest taki pi�kny.{5443}{5502} Tak, co za twarz!{5538}{5582} My�lisz, �e mo�esz mnie oszuka�?/{5586}{5650} Ale to prawda.../{5706}{5750} Poka�e ci...dow�d./{6306}{6326} Yuujirou ty idioto!/{6330}{6388} Nie musia� posuwa� si� tak daleko./{6474}{6513} Gdzie on poszed�?/{6545}{6613} Sta�o si� co� takiego,{6617}{6661} i dlatego Tooru jest taki przygn�biony.{6665}{6733} Och�odzili�my zapa� Sayaki.{6737}{6781} Ale nie wiemy, kiedy znowu si� zjawi.{6785}{6853} Nie wiemy co robi�.{6857}{6901} Kouno powiedzia�,| �e mamy si� tym nie przejmowa�.{6905}{6925} Ale oczywi�cie, martwimy si�.{6929}{7021} Pomy�leli�my, �e mo�e Sakamoto-sama co� wymy�li.{7025}{7125} Tooru jest dla was bardzo wa�ny, tak?{7145}{7189} Martwili�cie si� o niego, prawda?{7193}{7237} Dobrze jest mie� przyjaci�.{7241}{7261} T-To nie tak!{7265}{7333} Martwi� si�, poniewa� z powodu depresji Tooru,{7337}{7381} b�d� mia� wi�cej pracy jako ksi�niczka.{7385}{7429} Zgadzam si� z tob�.{7433}{7524} Nasza praca daje wszystkim szcz�cie i o�ywienie.{7528}{7596} Co znaczy, �e Mikoto w ko�cu| zrozumia� swoje obowi�zki.{7600}{7644} Nie chc� nic rozumie�!{7648}{7752} Najlepiej teraz sta� po stronie Tooru.{7768}{7836} Pewnie nadal nie chce z nami o tym rozmawia�.{7840}{7948} Najlepiej b�dzie poczeka� a� si� otworzy.{7984}{8028} To prawda.{8032}{8148} Je�li b�dziecie go wspiera�, |Tooru stanie si� silniejszy.{8152}{8196} Dlaczego m�wisz tak,| jakby ci� to nie dotyczy�o?{8200}{8245} Akira, ty te� jeste� jego przyjacielem, prawda?{8272}{8290} Tak!{8320}{8364} Wi�c tu ca�y czas byli�cie.{8368}{8388} Tooru!{8392}{8436} Co tu robicie?{8440}{8460} To zbieg okoliczno�ci.{8464}{8555} By�em troch� zm�czony ci�g�ym u�miechaniem si�,| wi�c przyszed�em tu zrobi� sobie przerw�,{8559}{8579} a Akira juz tu by�.{8583}{8627} Tak!{8628}{8654} A ja pr�bowa�em si� ukry� przed reszt�.{8655}{8725} Ja te�, przyszed�em tu poprawi� sobie humor.{8751}{8820} Je�li tak, to wracajmy do pracy.{9063}{9107} Jak zwykle jeste� idealna.{9111}{9179} Chod�my, Tooruko-chan!| ko- dodaje si� do damskich imion/{9183}{9211} Tak, Yuuko-chan.{9231}{9311} Przesta�cie to robi�!{9375}{9419} Ksi�niczki!{9423}{9467} Dzi�, jeste�cie �liczne!{9471}{9514} Wiedzia�em, �e �licznie wam b�dzie| w tych koronkowych sukienkach.{9518}{9562} Wygl�daj� tak niedost�pnie.{9566}{9634} To wzruszaj�ce uczucie jest niesamowite!/ | Zawsze taki jest.{9638}{9658} Daj mi spok�j!{9662}{9706} Lepiej przesta�, Natashou!{9710}{9754} Co robicie?{9758}{9802} Id�cie, ksi�niczki!{9806}{9826} Dzi�kujemy wam!{9830}{9874} Czekajcie!{9878}{9947} M�j wspania�y projekt!{10118}{10165} Powodzenia!{10238}{10330} W sumie, to jestem oszo�omiony| pasj� Natashou-sanpai.{10334}{10402} Czy on naprawd� interesuje si� tylko mod�?{10406}{10490} Jak on zrobi� tak eleganck� sukienk�?{10525}{10564} Pi�kny strza�!{10645}{10689} Kouno jest taki jak zawsze, co nie?{10693}{10775} Wiedzia�em, �e praca ksi�niczki| pozwoli mu zapomnie� o problemach.{10885}{10929} Przewodnicz�cy Arisada?{10933}{10990} Gdzie oni id�?{11265}{11289} Witaj, Kierowniku Ryuusaki.{11293}{11361} Jestem Arisada, przewodnicz�cy Rady Szkolnej.{11365}{11433} W imieniu dyrektora, poka�e ci ca�y kampus.{11437}{11481} Dzi�kuj� za pomoc.{11485}{11552} M�j ojciec przeszed� na emerytur�,| wi�c przej��em jego stanowisko.{11556}{11636} Jest jeszcze wiele rzeczy, kt�rych nie znam.{11796}{11840} To naprawd� wybitna szko�a.{11844}{11912} M�j ojciec jest z niej bardzo dumny.{11916}{12008} Wi�c chc� zobaczy� na w�asne oczy o co w tym chodzi.{12012}{12089} Z tego powodu, prosz� poka� mi kampus.{12180}{12240} �wietny czas.{12300}{12333} Mo�ecie tu podej��?{12396}{12440} Gdzie si� wybierasz, Mikoto?{12444}{12511} Wo�a nas przewodnicz�cy Arisada.{12515}{12583} A-Ale jak mog� pokaza� si�| nieznajomemu w takim ubraniu?{12587}{12631} Nie idziemy tam, aby sobie popatrzy� | Pu��cie mnie!/{12635}{12679} Je�li teraz uciekniemy, | Powiedzia�em, pu��cie!/{12683}{12727} kto wie, co Ariada z nami zrobi? | Przesta�cie!/{12731}{12775} O co chodzi, przewodnicz�cy?{12779}{12823} Dzi�kuj� za wasz� ci�k� prac�.{12827}{12919} O co tu chodzi? | Dziewczyny w szkole?{12923}{12980} Te...Te sukienki s�...{13235}{13255} Pu��cie!{13259}{13279} Ch�opcy?{13283}{13360} To s� nasze szkolne ksi�niczki,| z kt�rych jeste�my bardzo dumni.{13427}{13460} Prosz�.{13570}{13590} Niewiarygodne.{13594}{13662} Czy to s� prawdziwi uczniowie tej szko�y?{13666}{13710} Naprawd� jeste�my facetami.{13714}{13822} Trudno go przekona�, kiedy tak wygl�damy.{13906}{13998} Nie s�ysza� pan o tym od dawnego kierownika?{14002}{14039} Ojciec nigdy...{14074}{14142} M�wi� tylko, | "Ta szko�a posiada wspania�e skarby."{14146}{14221} "Zdecydowanie polubisz to jak tylko zobaczysz."{14242}{14286} Nie m�w mi, �e to chodzi�o...{14290}{14343} Z pewno�ci� o nasze cenne skarby.{14362}{14424} B�dziemy szcz�liwi, je�li uszcz�liwi� pana.{14458}{14520} To niedorzeczne.{14625}{14669} Ch�opcy poproszeni o noszenie dziewcz�cych ubra�,{14673}{14741} nazywani ksi�niczkami| i zmuszani do uczestniczenia w wydarzeniach szkolnych?{14745}{14813} Nie potrafi� sobie wyobrazi�,| �e w takiej elitarnej szkole jak Fujimori,{14817}{14874} s� tak g�upi uczniowie.{14913}{14981} Wybaczcie, �e musieli�cie nosi� te ubrania.{14985}{15087} Zaraz zwo�am rad� i usun� ten g�upi zwyczaj.{15129}{15149} Co robisz?{15153}{15245} Ale my nie zostali�my do tego zmuszeni.{15249}{15274} Prawda, Tooru?{15297}{15330} Ach...Tak.{15417}{15513} Jednak pozwala� na takie zachowanie w szkole...{15656}{15748} Praca ksi�niczki jest tradycj� w naszej szkole.{15752}{15844} Jest pan przeciwny i nazywa to g�upot�,| lecz nawet tego nie rozumie.{15845}{15871} Nie uwa�a pan, �e to jest zbyt pochopne?{15872}{15916} To jest...{15920}{16012} Ja r�wnie� uwa�am,| �e �wietnie jest by� ksi�niczk�.{16016}{16060} Zdoby�em wiele cennych do�wiadcze�,{16064}{16125} i przez to zosta�em przewodnicz�cym Rady Szkolnej.{16136}{16224} W zesz�ym roku Arisada by� ksi�niczk�.{16232}{16407} Mo�e pan doko�czy swoj� opini� po poznaniu| tej szko�y i zrozumieniu pracy ksi�niczki?{16687}{16755} T�umaczenia: Klaudia (Matusiek)/{16759}{16859} Napisy pobrane z www.animesub.info/{16951}{17019} Wi�c zostali�cie poproszeni| o oprowadzenie kierownika po szkole?{17023}{17043} Tak.{17047}{17139} Arisada powiedzia�, �e kierownik sp�dzi tu troch� czasu,| wi�c poprosi� nas o pokazanie mu kampusu.{17143}{17211} Przewodnicz�cy Arisada by� wstrz��ni�ty, no nie?{17215}{17331} Oczywi�cie wstrz�sne�o nim| pot�pienie jego pracy jako ksi�niczka.{17335}{17400} Tak, ja te� jestem.{17407}{17498} Jednak Mikoto musi my�le�,| �e by�oby wspaniale zlikwidowa� system ksi�niczki.{17502}{17570} M�g�by� sta� si� normalnym uczniem, prawda?{17574... [ Pobierz całość w formacie PDF ]