Prison Break - 2x04 - First Down, (Skazany na śmierć) PRISON BREAK sezon 2 +napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{65}{133}�mier� tych o�miu dupk�w jest warta wi�cej|ni� ca�e nasze �ycie.{134}{188}-Kto� zgarnie t� kase... Mo�e ja?{189}{294}-Wiesz, �e taka robota posz�aby o wiele szybciej|gdyby� mia� wsp�lnika.{325}{376}-Chce aby nurkowie przeszukali rzek�.{378}{405}Pan Scott Kolbrenner?{405}{436}A ty musisz by� Debra Jean.{436}{470}- Mi�o mi Pana pozna�.|- Tak, mnie r�wnie�.{482}{637}Najwidoczniej Fibonacci zn�w przebywa na �wie�ym powietrzu.|Je�eli b�dzie zeznawa�, wielu ludzi p�jdzie na dno.{637}{680}Caroline, zabieraj� j�.{681}{715}Oczywi�cie, �e b�d� jej pilnowa�.{716}{758}Cze��, mam na imi� Sara i jestem narkomank�.{759}{808}Cze��, mam na imi� Lance i jestem narkomanem.{808}{848}-Cze��, Lance.{883}{926}Zrobi�e� kawa� niez�ej roboty, doktorku.{926}{958}Mo�e Pan ju� i��.{958}{1022}Wychodz�, ale ty nie.{1054}{1087}Dok�d?{1088}{1125}Do Utah.{1128}{1150}Gotowy?{1150}{1171}Taa.{1309}{1343}Wi�c kt�ry to by� z nich?{1343}{1377}-Mo�e Scofield.{1378}{1418}-Prawdopodobnie znajdziemy tutaj|r�wnie� jego brata.{1428}{1500}-Spotkasz si� z ni�, z t� lekark�?{1501}{1534}- Nie wiem.{1572}{1635}-Wiedzia�em, �e ta ma�a dziwka|zaprowadzi nas do nich.{1701}{1754}Co b�dzie jak ju� dostaniecie si� do Meksyku?{1754}{1781}Gdzie pojedziecie?{1782}{1839}Jest lepiej aby� nie wiedzia�a.{1841}{1886}Lepiej dla wszystkich.{1887}{2034}Podrzucimy ci� do nast�pnego miasta i prze�lemy 10 tysi�cy dolar�w,|tak jak mowi�em.{2035}{2100}Nie powinno to zaj�� d�u�ej ni� tydzie�, mo�e dwa.{2125}{2190}Michael.{2190}{2215}Mamy towarzystwo.{2363}{2407}Co do cholery ci� dzieje?{2484}{2533}Trzyma� si�!{2622}{2716}Kto to?{2778}{2821}To Bellick!{3025}{3141}Trzyma� si�, trzyma�{3142}{3172}Trzymaj.{3313}{3370}Czy ten z�om mo�e jecha� szybciej?!{3395}{3433}A jak s�dzisz?!{4326}{4384}Uwa�aj{4787}{4826}Nikt si� nie rusza!{4850}{4899}Nikt!!{4915}{4989}Oh, jak dobrze widzie� ci� znowu, ch�opcze.{4993}{5043}Nie trzeba by kto� zosta� ranny, szefie.{5044}{5065}Szefie?{5065}{5145}Oh ju� nie pora na formalno�ci, smieciu.{5146}{5216}Dzi�ki wam nie jestem ju� zatrudniony.{5217}{5259}My�l�, �e kto� chc� t� nagrod�.{5260}{5344}Tu nie chodzi o pieni�dze z nagrody, kolego.{5345}{5483}Tw�j kole� Manche powiedzia� mi o waszym ma�ym polowaniu|na skarb Westmoreland'a.{5486}{5535}Wsiada� do pojazdu.{5550}{5610}Jedziemy do Utah.{6100}{6175}T�umaczenie: Dzordz{6175}{6350}Prison Break 2x4: Fist Down{6409}{6515}Wszyscy gliniarze pod�rzaj� za wami po ca�ym kraju, kiedy|wszystko co mieli zrobi� to �ledzi� wasz ty�ek, wiecie o czym m�wie?{6515}{6556}Rusz si�, kochanie.{6556}{6598}Dalej, wi�niu.{6605}{6693}Je�eli wiesz o pieni�dzach|w Utah, to po co ci my?{6694}{6811}Wi�c....podekscytowany ucieczk�, nie s�ysza� wszystkiego|Westmoreland powiedzia� przed tym jak stary ptak kopn�� w kalendarz,{6812}{6868}Ale s�ysza� wystarczaj�co du�o: Utah i pi�� milion�w.{6868}{6919}Wype�niasz luki.{6951}{7011}Nawet nie my�l znowu, m�dralo.{7012}{7131}Teraz, ty i tw�j brat zabierzecie mnie prosto tam|gdzie s� pieni�dze albo dziwka padnie naprawd� szybko.{7132}{7187}Spytaj si� mnie je�li blefuj�.{7473}{7570}Przeszukanie rzeki pod Socfielda apartamentem| przynios�o owoce.{7589}{7638}W mule rzeki znaleziono dysk twardy.{7639}{7716}Numery seryjne wskazuj� na zam�wienie, kt�re Socfield zrobi�|na Dell'a kilka miesi�cy przed wi�zieniem.{7720}{7762}"Mit o "D.B. Coopera" Ci�gle �ywy Mimo Wyroku"{7762}{7800}Jak narazie odtworzyli oko�o 12% danych.{7800}{7900}"C�rka Gubernatora Uhonorowana"{8284}{8324}-A jak to nam pomo�e?{8324}{8353}-Przysz�y wyniki testu.{8353}{8410}B minus na ca�ym miejscu wypadku.{8411}{8437}Scofield i Burrows, obaj...{8437}{8486}-B minus.|Wiem.{8489}{8557}-Si�gne po media.|- A mo�e jednak nie?{8557}{8637}Je�eli informacja o mo�liwej �mierci wydostanie si� do go�ci, kt�rzy...{8638}{8778}zaplanowali to wszystko,|pozosta�a sz�stka zbieg�w stanie si� bardziej czujna.{8779}{8820}- Jest nasz� polityk� - Przepraszam...{8821}{8943}Nasz� polityk� jest nie informowanie o �mierci|je�eli ona si� nie potwierdza!{8968}{9026}-Mamy eksploduj�cy samoch�d i szachownic� krwi.{9027}{9061}-Wiec r�bcie wi�cej test�w.{9061}{9094}-Na co?|- Na zderzak.{9094}{9136}Nie wiem. Nie wa�ne. Op�niajcie.{9137}{9256}Chc� tych kolesi bardziej zadowolonych z swoich wyczyn�w|a nie ostro�niejszych.{9379}{9540}Wiadomo�ci z kraju: �semka wi�ni�w z Fox River w Illinois jest wci�� na ...{9541}{9592}-Hey, przecie� tego s�ucha�am.{9600}{9621}-Tak.{9621}{9671}-Eh, ja chce us�ysze� to.{9672}{9693}-Doprawdy?{9695}{9757}-Lubisz John'a Denver'a?{9768}{9804}-Taa.{9922}{10004}-Rodzinny dom ....{10017}{10236}zabierz mnie do siebie, ja mam siano{10237}{10480}Rodzinny dom w West Virginii|zabierz mnie do domu, do rodzinnego domu.{10480}{10508}-To jest dobre, naprawd�.{10508}{10545}-Nie ko�cz twojego dzisiejszego zaj�cia.{10545}{10584}-Co?{10605}{10701}-Eh, po prostu potrzebuj� troch�|tequila by za��czy�o mi sie karaoke.{10706}{10743}-Taa.{10801}{10853}-Eee, zwolnij.{10908}{10934}-Jedziemy przecie� 65, 60...{10935}{10977}-Ej, zwolnij.{10977}{11019}-W porz�dku, tatusiu.{11150}{11200}-Nie mo�emy sobie na co� takiego pozwoli�{11201}{11263}-Bilety s� jak 200 ko�ci.{11264}{11292}-Tak.{11375}{11501}-Nie s�dzi�em, �e to powiem Scofield ale|dzi�kuj� Bogu za ten dzie� w kt�rych wszed�e� do Fox River.{11501}{11543}-I wyszed�e�.{11589}{11640}B�dzie dobrze.{11647}{11701}-Nie chc� ci� s�ysze�.{11702}{11754}-Powiedzia�e�, �e nic si� nie zdarzy.{11755}{11802}-Przyrzek�e�.{11871}{11970}-Jedno wi�cej na twoim utrzymaniu, Scofield.{11971}{12017}Czy t�umaczy�a ci mama jak traktowa� kobiet�?{12017}{12064}A mo�e by�a ona dziwk� jak ta tutaj?{12065}{12089}-Linc!{12090}{12128}-Masz jaki� problem, Burrows?{12129}{12201}-Potrzebujemy tylko jednego z was|by dorwa� pieni�dze.{12201}{12243}Pami�taj o tym.{12274}{12321}- Cho� kolego.{12331}{12359}Idziemy.{12360}{12435}-By�em naprawd� pijany|podczas przem�wienia �lubnego.{12436}{12538}I to by� ten pierwszy raz,|kt�ry rozmawiali�my od tamtej pory.{12546}{12632}To by�o oczyszczaj�ce|Naprawd� by�o oczyszczaj�ce.{12632}{12674}-Dzi�kuj�{12756}{12799}Dobry udzia�, Ralph.{12800}{12834}Ot�, jeste�my poza czasem.{12835}{12878}chyba �e kto� ma pragnienie...{12879}{12914}-W�a�ciwie, chcia�bym...{12914}{12972}Oczywi�cie, je�li jest czas.{12972}{13014}-Prosze bardzo.{13054}{13115}Jestem Lance i jestem uzale�niony.{13116}{13155}-Cze�� Lance.{13183}{13266}Moja.. mama zmar�a w zesz�y tydzie�.{13317}{13365}Po prostu...{13375}{13422}Podda�a sie.{13425}{13510}Tak jak m�j dziadek|i moja siostra.{13510}{13568}I tak jak ja...{13572}{13633}-Przepraszam, czy mog�?{13660}{13719}Lance, to nie jest uzale�nione genetycznie.{13719}{13783}Naprawd�?A co ty jeste� doktorem?{13809}{13913}Sci�le m�wi�c, jestem.{13948}{13985}Przepraszam.{14028}{14070}Dzi�kuj�.{14347}{14446}Dobra wszyscy staj� pod �cian� i patrz� prosto przed siebie.{14584}{14618}Jak tam lot?{14618}{14643}Wyboisty.{14644}{14668}Wszsytko gotowe?{14669}{14710}Mamy w na nabrze�u kontenerowiec,{14710}{14741}kapitanem statku jest jeden z naszych.{14741}{14817}Ma na statku luksusow� kabin� wykazan� w papierach|jako miejsce na �adunek.{14818}{14891}Ty i twoja rodzina b�dziecie na statku|gdy ten jutro b�dzie odp�ywa�.{14892}{14987}-Sze�� dni od dzisiaj John a b�dziesz w Sardynii.{14987}{15030}-Dobra robota{15179}{15221}-Sylvia.{15241}{15284}-Tato!{15365}{15410}-T�sknili�my.{15423}{15459}-Ju� po wszystkim.{15532}{15592}-Tak�e t�skni�em.{15743}{15813}-Ju� po wszystkim, ju� po.{16792}{16827}No dalej.{17055}{17118}Dalej.{17169}{17221}-Co ty do diab�a robisz?{17318}{17375}-Pilnuj swojego biznesu.{17679}{17751}Jaki sukinsyn nie ma zapasowego ko�o w samochodzie?{17751}{17789}S�k w tym �e ju� z niego korzystam.{17789}{17882}Tak�e, jest smutn� prawd�, �e b�dziesz musia� wr�ci�|do miasta i za�atwi� nowe ko�o.{17882}{17921}To� to z trzy mile.{17922}{17961}Ano w�a�nie.{18032}{18079}Dobra, wszyscy wypad.{18227}{18283}T�dy, dalej.{18412}{18437}Ostro�nie.{18438}{18484}Nie dotykaj mnie.{18501}{18540}Wyluzuj.{18541}{18640}Wiesz, wierzy�am tobie, wierzy�am we wszystko|co mi m�wisz i robi�am wszystko o co mnie poprosi�e�.{18641}{18678}Ryzykowa�am swoje �ycie dla ciebie.{18678}{18743}Za co? Za 10 tysi�cy dolar�w ryzykowa�am �ycie?{18743}{18860}A przez ten ca�y czas mia�e� 5 milion�w dolar�w czekaj�cych tam.{18866}{18934}Jeste� gnojek, Michael.{18957}{19063}Z ca�ego tego rozdra�nienia mam nadziej�,|�e uderzysz to kilka razy.{19094}{19148}Ba-Ba-Boom-Bah.{19149}{19210}B�dziemy czeka� tutaj w tej cha�upie.{19259}{19310}W�azi�.{19343}{19386}No dalej.{19440}{19495}Fantazjo w�a�.{19525}{19588}Chc� porozmawia� z tob� na osobno�ci.{19588}{19614}Czego chcesz?{19615}{19727}Zrujnowa� �ycie, tak jak on zrujnowa� moje.{19822}{19871}Sk�d przychodzisz?{19873}{19903}Ja?{19904}{19966}Ja tylko pod��am za g�ow�, szefie.{19967}{20012}Twoja godno��?{20058}{20096}Clyde.{20113}{20152}Clyde May.{20152}{20191}Posiada pan jaki� dokument to�samo�ci, panie May?{20192}{20228}Ja nie,...{20229}{20315}Nie prowadz� ju� wiec|naprawd� nie mam dokument�w przy sobie.{20333}{20463}Wielb��dzi d�okej zostawi� du�e pude�eczko|i by�o boom-boom pod moim jeepem w Kandaharze.{20463}{20505}Wojskowy?{20507}{20538}By�em.{20539}{20582}Kt�ry z tych to pana pojazd?{20583}{20643}Te dwie sanie tutaj.{20644}{20710}Tak jest, tak czy owak.{20710}{20780}Nie za wiele tego baga�u aby z nim podr�owa�{20787}{20819}Tak podr�uje.{20820}{20897}I tak sobie tutaj jeste� po �rodku niczego?{20898}{20995}Chyba mam prawo do zobaczenia kroch� kraju,|chyba za co� straci�em r�k�?{20999}{21045}Dlaczego nie powiecie mi o co chodzi panie w�adzo.{21046}{21194}Mamy tutaj pojazd bez... [ Pobierz całość w formacie PDF ]